Konserni- ja elinvoimajaoston päätökset 9.3.2021

Tori.

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 9. maaliskuuta.

Maaliskuun elinvoimakatsauksen jaostolle selostivat Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen ja kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen. Matkailujohtaja Maisa Häkkinen esitteli jaostolle matkailun hankenäkymiä.

Matkailun kannalta vuosi 2020 oli poikkeuksellinen, mutta Mikkelin seutu selvisi koronavuodesta pienin vaurioin kotimaan matkailussa. Samalla mökkikauppa kasvoi ja etätyön sekä monipaikkaisen asumisen mahdollisuudet nousivat vahvasti valtakunnalliseen keskusteluun. Mikkelin matkailun kehittämisen kärjessä ovat tällä hetkellä muun muassa Kenkäveron ja Kaihun alueen kokonaisuuden kehittäminen (Saimaa Central Park), Anttolan luonnonkeskus ja Ristiinan Astuvansalmi. Keväällä 2021 avautuva Sodan ja rauhan keskus Muisti tulee olemaan matkailun kannalta merkittävä uusi kohde.

Kuukausittaisen elinvoimakatsauksen lisäksi esityslistalla olivat seuraavat kokouspykälät.

§ 17 Edustajien nimeäminen itäradan suunnitteluhankeyhtiön perustamisneuvotteluihin

Merkittiin tiedoksi. Edustajana kaupunginjohtaja Timo Halonen.

§ 18 Lake Saimaa ry:n vuosikokous 18.2.2021

Merkittiin tiedoksi.

§ 19 South Savo Growth Fundin yhtiökokous 18.3.2021

South Savo Growth Fundin sijoittajaneuvostoon Mikkelin kaupungin edustajaksi esitetään Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kehittämispäällikköä Marjo Niittuaho-Nastolinia, ja että yhtiökokousedustajana toimii kaupunginjohtaja ja varaedustajana talousjohtaja.

§ 20 Mikkelin Mikaeli Oy:n yhtiökokous 29.3.2021

Merkittiin tiedoksi.

§ 21 Lisäpykälä: Saimaa Geopark ry:n vuosikokous 30.3.2021

Merkittiin tiedoksi.

§ 22 Lisäpykälä: Ostotarjous Mikkelin kaupungin omistamista Efetta Oy:n osakkeista

Hyväksyttiin.