Konserni- ja elinvoimajaosto päivitti elinvoimatilannetta

Näkymä Savilahdelle.

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 13.4.

Kokouksen aluksi jaosto sai kuulla ajankohtaisen elinvoimakatsauksen. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen ja kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selostivat asiaa jaostolle.

Ajankohtaisimpiin elinvoima-asioihin ovat nousseet EcoSairilan Blue Economy Mikkeli -kehittämiskumppanuus, Mikkeli-Karagen toiminnan aloittaminen ja hankevolyymin keskittäminen yritysvaikuttavuuteen.

Jaosto käsitteli myös kaupungin elinvoimatyön uudistamista ja esittää kaupunginhallitukselle, että elinvoimatyön uudistaminen toteutetaan esityslistalla mainituilla periaatteilla.

Jaoston muut kokouspäätökset esityslistan mukaisesti.

§ 27 Kutsunnat 2021

Mikkelin kaupungin edustajaksi kutsuntalautakuntaan nimettiin nuoriso-ohjaaja Antti Hynninen, varahenkilöksi nuoriso-ohjaaja Janne Häyrinen.

§ 28 Virkavapaan jatkaminen ajalle 1.8.2021–31.7.2022 / Siira Heikki

Talousjohtaja Heikki Siiralle myönnettiin virkavapaus entisin ehdoin ja samalla päätettiin jatkaa nykyisiä sijaisjärjestelyitä talouspalveluissa 31.7.2022 asti.

§ 29 Varhaiskasvatuksen opettaja Pia Kärsämän hakemus palkattomasta työvapaasta ajalle 1.7.2021–31.7.2022

Hyväksyttiin.

§ 30 Ehdokkaan nimeäminen Koha-Suomi Oy:n hallitukseen

Mikkelin kaupungin edustajaksi Koha-Suomi Oy:n hallitukseen esitetään vs. talousjohtaja Tiia Tamlanderia ja varajäseneksi kirjastopäällikkö Sylvia Stavenia.

§ 31 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän loppuselvityksen hyväksyminen ja kuntayhtymän purkautumisen loppuunsaattaminen

Hyväksyttiin.

§ 32 Mikalo Oy:n varsinainen yhtiökokous 14.4.2021

Merkittiin tiedoksi.

§ 33 Efetta Oy:n yhtiökokous 16.4.2021

Merkittiin tiedoksi.

§ 34 Mikkelin seudun Uusyrityskeskus ry Dynamo kevätkokous 20.4.2021

Merkittiin tiedoksi.

§ 35 Mikkelin Toriparkki Oy:n varsinainen yhtiökokous 20.4.2021

Merkittiin tiedoksi.

§ 36 Mikkelin Pesula Oy:n yhtiökokous 23.4.2021

Merkittiin tiedoksi.

§ 37 Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokous 27.4.2021

Meidän IT- ja talous Oy:n asiakkaaksi siirtymisen myötä Mikkelin kaupunki käyttää aiempaa vähäisempiä määriä Kuntien Tiera Oy:n palveluita. Konserni- ja elinvoimajaosto päätti, että Mikkeli ei osallistu yhtiökokoukseen.

§ 38 Mikkelin Kotikaari ry yhtiökokous 27.4.2021

Merkittiin tiedoksi.

§ 39 Konserni- ja elinvoimajaoston kesäkuun 2021 kokous

Kuntavaalien siirtymisen seurauksena konserni- ja elinvoimajaosto kokoontuu myös kesäkuussa. Kesäkuun kokousajankohdaksi päätettiin tiistai 8.6.2021.

§ 40 Työvapaan myöntäminen, Assi Herttuainen (lisäpykälä)

Hyväksyttiin.

§ 41 Työvapaan myöntäminen, Mervi Hotokka (lisäpykälä)

Hyväksyttiin.

Lisätietoja
Armi Salo-Oksa
konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja
044 320 6011