Konserni- ja elinvoimajaosto piti toukokuisen kokouksensa tiistaina

Mikkelin kaupunkisilhuetti.

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 11.5.

Jaosto sai kuulla toukokuun elinvoimakatsauksen, jonka selostivat kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen sekä Naistinki Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki.

Elinvoiman kannalta esillä on erityisesti ollut Geyser Batteries Oy:n akkutehtaan pilottituotantolinjan sijoittuminen Mikkeliin. Mikkelin kaupunki myös julkaisee strategiakyselyn ensi viikolla asukkaille ja sidosryhmille. Uusi strategia tulee olemaan yksi tulevan uuden kaupunginvaltuuston ensimmäisistä suurista päätöksistä. Asiasta tiedotetaan tarkemmin ensi viikolla.

Lisäksi jaosto päätti osaltaan konserniohjeen päivittämisestä ja käsitteli seuraavat pykälät.

§ 46 Sodan ja rauhan keskus Muisti nimeämispyyntö

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi henkilöt seuraaviin tehtäviin (kohdat 1–3), sekä esittää säätiön hallitukselle puheenjohtajaa (kohta 4):

1. kaksi hallintoneuvoston jäsentä erovuoroisten tilalle, Paavo Lipponen ja Mikko Siitonen

2. hallintoneuvoston puheenjohtaja, Paavo Lipponen

3. hallituksen jäsen, Timo Halonen

4. hallituksen puheenjohtaja, esitetään Timo Halosta

§ 47 Tytäryhtiöiden hallitusten nimeämistoimikunta

Asia palautettiin uuteen valmisteluun.

§ 48 Osakkeenomistajan päätös selvitysmiehen asettamisesta Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30:n selvitysmenettelyyn

Hyväksyttiin. Selvitysmieheksi kaupunginlakimies Tarja Poikolainen.

§ 49 Metsäsairila Oy:n yhtiökokous 23.4.2021

Merkittiin tiedoksi.

§ 50 Sarastia Oy:n yhtiökokous 19.5.2021

Meidän IT ja talous Oy:n asiakkaaksi siirtymisen myötä Mikkelin kaupunki käyttää aiempaa vähäisempiä määriä Sarastia Oy:n palveluita. Konserni- ja elinvoimajaosto päättää, että Mikkeli ei osallistu yhtiökokoukseen.

§ 51 Saimaa Stadiumi Oy:n yhtiökokous 26.5.2021

Merkittiin tiedoksi. Kaupungin edustajina hallituksessa jatkavat Jouni Riihelä ja Soile Kuitunen.

§ 52 Viitostie ry:n vuosikokous 28.5.2021

Merkittiin tiedoksi. Kaupungin edustajana hallituksessa jatkaa Markku Kakriainen.

§ 53 TVV-lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n yhtiökokous 3.6.2021

Merkittiin tiedoksi.

§ 54 Lisäpykälä: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n yhtiökokous 27.5.2021

Merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja
Armi Salo-Oksa
konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja
044 320 6011