Konserni- ja elinvoimajaosto kokousti ensimmäisen kerran uudella kokoonpanollaan

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti ensimmäisen kerran uudella kokoonpanollaan tiistaina 31.8. Puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pirjo Siiskonen.

Linkki kokouksen esityslistaan.

Päätökset pykälittäin

§ 69 Konserni- ja elinvoimajaoston kokoukset syksy 2021

Jaosto päätti kokousaikataulustaan, joka on seuraava:

– tiistai 21.9.2021 klo 13.00
– tiistai 12.10.2021 klo 13.00
– tiistai 16.11.2021 klo 13.00
– tiistai 14.12.2021 klo 13.00
– tiistai 11.1.2022 klo 13.00

§ 70 Konserniyhtiöiden kuulemistilaisuudet 2021

Jaosto päätti, että valtuustokauden alusta lukien konserniyhtiöiden kuulemistilaisuudet järjestetään konserni- ja elinvoimajaoston kokousten yhteydessä syksyn aikana.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyi esitetyn konserniyhtiöiden kuulemisaikataulun sekä valtuutti taloussuunnittelupäällikön sopimaan aikatauluun mahdollisesti tulevista muutoksista. 
 

§ 71 Konsernipäivä 19.10.2021

Hyväksyttiin.

Konsernipäivä on vuosittainen Mikkelin kaupungin järjestämä konserniohjausseminaari, jossa käsitellään ajankohtaisia aiheita yhdessä keskeisten konserniyhtiöiden kanssa. Vuonna 2020 konsernipäivä jäi pitämättä koronatilanteen vuoksi. Tilaisuuden toteuttamismalli arvioidaan koronatilanteen mukaisesti lähempänä ajankohtaa. 

§ 72 Kehitysyhtiön elinvoimakatsaukset konserni- ja elinvoimajaostolle

Hyväksyttiin.

Jaosto päätti, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n säännöllisiä jaostolle annettavia elinvoimakatsauksia jatketaan toistaiseksi valtuustokauden alusta lukien siten, että elinvoimakatsaus esitetään kokouksen yhteydessä neljä kertaa vuodessa. Elinvoimakatsauksen esittävät Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen ja Mikkelin kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen sekä tarvittaessa erikseen kutsuttavat henkilöt.

§ 73 Kaupungin edustajien nimeäminen keskeisten yhteisöjen sääntömääräisiin kokouksiin vuosille 2021–2025

Jaosto nimesi 13.9.2021 alkaen kaupungin edustajat ja varaedustajat.

§ 74 KOY Ristiinan Suopursun yhtiömuodon muuttaminen

Jaosto päätti edistää KOY Suopursun muuttamista asunto-osakeyhtiöksi ja valtuutti kaupungin yhtiökokousedustaja Jani Koikkalaisen äänestämään asian puolesta tulevassa yhtiökokouksessa sekä toimimaan muutoin kaupungin edustajana yhtiömuodon muutoksessa.

§ 75 Nimeämistoimikunnan esitykset konserniyhtiöiden hallituksiin

Hyväksyttiin. Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti päätösesitystään, niin että Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n hallitukseen jäseneksi ohjeistetaan nimettäväksi Jaana Strandmanin tilalle Mervi Eskelinen. Puheenjohtaja totesi, että jaoston päätökseksi on tullut päätösehdotus esittelijän tekemällä muutoksella.

§ 76 Esitykset osakkuus-/omistusyhteysyhteisöjen ylimääräisiin yhtiökokouksiin

Hyväksyttiin.

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi päätösesitystä seuraavasti. Mikkelin Mikaeli Oy:n hallituksen jäseniksi Risto Rouhiainen ja Sami Järvinen (pj.) sekä varajäseneksi Ismo Rahikainen. Saimaa Stadiumi Oy:n jäseniksi Soile Kuitunen ja Jouni Riihelä. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n jäseniksi Pirkko Rahikainen ja Kimmo Mikander (vpj.).

Puheenjohtaja totesi, että jaoston päätökseksi on tullut päätösehdotus esittelijän tekemillä täydennyksillä.

Lisätietoja
Pirjo Siiskonen

konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja
044 075 2755
siiskonen.pirjo(at)gmail.com