Konserni- ja elinvoimajaoston päätökset 16.11.2021

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 16.11.

Linkki kokouksen esityslistaan

Päätökset pykälittäin

§ 97 Konserniyhtiöiden kuuleminen 2021 / Etelä-Savon Koulutus Oy

Jaostolle esiteltiin Etelä-Savon Koulutus Oy:n eli Esedun tuoreimmat kuulumiset. Vierailijoina kokouksessa olivat Esedun toimitusjohtaja Arja Flinkman ja Etelä-Savon Koulutuksen hallituksen puheenjohtaja Raine Lehkonen.

§ 98 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ja Mikkelin kaupungin välinen kumppanuussopimus 2022

Asia lähetettiin uuteen valmisteluun. Jaosto ohjeisti, että ensin selvitetään kaupungin matkailumarkkinoinnin mahdollinen itsenäinen asema omana yhtiönään tai kaupungin omana toimintana. Lisäksi jaosto ohjeisti, että asia tuodaan arvioitavaksi viimeistään tammikuussa 2022.

Vierailijana kokouksessa oli Miksei Oy:n vt. toimitusjohtaja Juha Kauppinen, joka esitteli kehitysyhtiön vuosikatsauksen. Pykälän käsittelyn aikana paikalla olivat jaostolle vastaamassa kysymyksiin kaupungin viestintäpäällikkö Heidi Hänninen ja strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen.

§ 99 Mikkelin seudun Uusyrityskeskus ry Dynamon syyskokous

Jaosto antoi ohjeeksi hyväksyä kuntarahoituksen uudistusesityksen sekä antoi ohjeeksi esittää hallituksen jäseneksi Raimo Heinästä.

§ 100 Kiinteistö Oy Kenkäveronniemi ylimääräinen yhtiökokous

Jaosto antoi ohjeeksi esittää hallituksen jäseneksi Ismo Rahikaista, Anni Panula-Ontto-Suurosta (puheenjohtaja), sekä Mali Soinista. Varajäseninä Petri Pekonen ja Eero Aho

§ 101 Kiinteistö Oy Mikkelin Tietotaitokortteli ylimääräinen yhtiökokous

Jaosto antoi ohjeeksi esittää hallituksen jäseneksi Jatta Juholan (puheenjohtaja), Jani Sension ja Miikka Kirjalaisen. Varalla Pertti Anttonen, Outi Kauria ja Eero Aho.

§ 102 Työväen näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry:n vuosikokous

Jaosto esittää hallitukseen Timo Halosta. Kokousedustajaksi nimettiin Satu Taavitsainen.

§ 103 Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n syyskokous 2021

Jaosto merkitsi Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n syyskokouksen tiedoksi ja nimesi kaupungin edustajaksi nuotistonhoitaja-tuottaja Jukka Mäkelän.

Lisätietoja
Pirjo Siiskonen
konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja
044 075 2755
siiskonen.pirjo(at)gmail.com