Konserni- ja elinvoimajaoston päätöksiä 11.1.2022

Mikkelin kaupungintalo.

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokoontui kuluvana vuonna ensimmäisen kerran tiistaina 11.1.

Linkki kokouksen esityslistaan

Päätökset pykälittäin

§ 3 Konserni- ja elinvoimajaoston kokousaikataulut / kevät 2022

Jaosto päätti kokoontua keväällä 2022 seuraavasti. 

– keskiviikko 26.1. klo 13.00
– tiistai 8.2. klo 13.00
– tiistai 22.2. klo 13.00
– tiistai 8.3. klo 13.00
– tiistai 22.3. klo 13.00
– tiistai 12.4. klo 13.00
– tiistai 10.5. klo 13.00
– tiistai 7.6. klo 13.00

§ 4 Edustajien nimeäminen Elkan hallintoneuvostoon ja hallitukseen 2022–2024

Nimettiin hallintoneuvostoon Juha Vuori (varalle Tarja Poikolainen), Jatta Juhola (varalle Laura Hämäläinen) ja Raimo Heinänen (varalle Aki Kauranen). Hallitukseen nimettiin Timo Halonen ja Tytti Voutilainen, varajäseneksi Virpi Siekkinen.

§ 5 Työvoima- ja yrityspalveluneuvottelukunnan nimeäminen toimikaudeksi 2022–2024

Hyväksyttiin.

§ 6 Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen johtoryhmän nimeäminen

Hyväksyttiin.

§ 7 Strategisten toimenpideohjelmien valmistelu

Strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen kertoi jaostolle toimenpideohjelmien valmistelutilanteesta.

§ 8 Palvelut ja tulevaisuus -ohjelma (Patu)

Konsultti Eero Laesterä kertoi jaostolle ohjelman valmistelutilanteen.

Lisätietoja
Pirjo Siiskonen
konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja
044 075 2755
siiskonen.pirjo(at)gmail.com