Konserni- ja elinvoimajaoston päätökset 8.2.2022

Mikkelin kaupungintalo.

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 8.2.

Linkki kokouksen esityslistaan

§ 16 Ennakkokanta Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtajan valintaan

Jaosto antoi saamansa esittelyn perusteella Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:lle ennakkokannan yhtiön toimitusjohtajan valintaan.

§ 17 Strategisten toimenpideohjelmien valmistelu

Kaupungin strategia-​ ja kehityspäällikkö Aki Kauranen ja hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen selostivat kokouksessa strategisten toimenpideohjelmien valmistelutilannetta. Lisäksi pykälän käsittelyn aikana jaostolle kaupunkimarkkinointiasioista kertoivat kaupungin viestintäpäällikkö Heidi Hänninen, MikseiMikkelin viestintäpäällikkö Jukka Kumpusalo ja Mikkeli-myyjä Olli Marjalaakso.

Jaosto antoi jatkovalmisteluohjeeksi, että jatkotyö voi edetä annetun selostuksen mukaisesti.

§ 18 Ennakkokanta, Mikalo Oy:n purkulupa Vihurintaival 7 CD-talo

Jaosto antoi kaupungin ennakkokantana purkuluvan.

§ 19 Ennakkokanta, Mikalo Oy:n purkulupa Pellosniementie 1–7

Jaosto antoi kaupungin ennakkokantana purkuluvan.

§ 20 Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry:n vuosikokous

Jaosto päätti nimetä yhdistyksen hallitukseen Katja Kohvakan (varalle Matias Kvist), Heli Kauppisen (varalle Armi Salo-Oksa) ja Päivi Ylösen (varalle Kati Häkkinen).

Merkittiin tiedoksi, että yhdistyksen vuosikokousedustajana toimii hallintojohtaja ja varalla sivistysjohtaja.
 

§ 21 Pyyntö ehdokkaiden asettamiseksi Kuntien Tiera Oy:n ohjausryhmiin

Meidän IT- ja talous Oy:n asiakkaaksi siirtymisen myötä Mikkelin kaupunki käyttää aiempaa vähäisempiä määriä Kuntien Tiera Oy:n palveluita. Konserni- ja elinvoimajaosto päätti, että Mikkeli ei osallistu ohjausryhmien ehdokasasetteluun.

Lisätietoja
Pirjo Siiskonen
konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja
044 075 2755
siiskonen.pirjo(at)gmail.com