Konserni- ja elinvoimajaoston päätökset 8.3.2022

Nuija pöydällä.

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 8.3. Jaosto muun muassa jatkoi strategisten toimenpideohjelmien valmistelua.

Linkki: Kokouksen esityslista

Päätökset pykälittäin

§ 31 Strategisten toimenpideohjelmien valmistelu

Strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen ja hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen selostivat kokouksessa strategisten toimenpideohjelmien valmistelutilannetta.

Jaosto ohjeisti edelleen toimenpideohjelmien valmistelua.

§ 32 Ennakkokanta Kiinteistö Oy TeknoGraanin osakekauppaan

Hyväksyttiin.

§ 33 Haukivuoren Vanhustentalosäätiön hallituksen nimeäminen kaudelle 2022– 2026

Asia jätettiin pöydälle.

§ 34 Palkattoman virkavapaan jatkaminen luokanopettaja Heli Nylénille ajalle 1.8.2022–31.7.2023 Mikkelin kaupungin työllisyyspalveluissa

Hyväksyttiin.

§ 35 Mikkelin lukiotoiminnan järjestämistä koskeva analyysi

Merkittiin tiedoksi.

Asiaa selosti jaostolle Esedun toimitusjohtaja Arja Flinkman. Esittelijä täydensi esitystä seuraavasti: ”Jaosto päättää, että asiasta tehdään tarkempi selvitys, johon osallistuvat kaikki Mikkelin kaupunkikonserniin kuuluvat toisen asteen koulutusta antavat toimijat. Selvitys tulee tehdä elokuun loppuun mennessä.”

Täydennetty esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja
Pirjo Siiskonen
konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja
044 075 2755
siiskonen.pirjo(at)gmail.com