Konserni- ja elinvoimajaoston päätökset 22.3.2022

Nuija pöydällä.

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 22.3.

Linkki kokouksen esityslistaan

Päätökset pykälittäin

§ 38 Nimeämispyyntö / Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö sr

Jaosto nimesi hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle Pirjo Siiskosen, Ville Kivimäen ja Kim Matssonin. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi nimettiin Paavo Lipponen, hallintoneuvoston jäseneksi Sari Rautiainen ja hallituksen puheenjohtajaksi Timo Halonen.

§ 39 Konserni- ja elinvoimajaoston lausunto kiinteistön purkuluvasta (Suonsaarentie 33)

Hyväksyttiin.

§ 40 Haukivuoren Vanhustentalosäätiön hallituksen nimeäminen kaudelle 2022–2026

Entiset jäsenet jatkavat, mutta Mirja Paasisalon tilalle nimettiin Leena Teittinen.

§ 41 Strategisten toimenpiteiden valmistelu

Strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen ja hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen selostivat jaostolle strategisten toimenpiteiden valmistelutilannetta.

Lisätietoja
Pirjo Siiskonen
konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja
044 075 2755
siiskonen.pirjo(at)gmail.com