Konserni- ja elinvoimajaoston päätökset 10.5.2022

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 10.5.

Linkki kokouksen esityslistaan

Päätökset pykälittäin

§ 60 Palvelusopimus Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa

Asiaa jaostolle selosti kehitysyhtiön toimitusjohtaja Timo Paakki. Jaosto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun valmisteluohjeiden mukaisesti.

§ 61 Konserniyhtiöiden kuuleminen / Mikalo, MOAS, ASO

Merkittiin tiedoksi. Katsauksen jaostolle antoivat Mikalon hallituksen puheenjohtaja Ville Rahikainen, Mikkelin Asumisoikeus Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Keijo Partio ja yhtiöiden toimitusjohtaja Hannu Sormunen.

§ 62 Kortteli 8 -hankkeen ARA-korkotukilainahakemus – Mikalo Oy

Hyväksyttiin.

§ 63 Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys ry:n vuosikokous 19.5.2022

Hyväksyttiin. Edustajaksi Sari Noponen.

§ 64 Viitostie ry:n vuosikokous 25.5.2022

Hyväksyttiin. Edustajaksi Markku Kakriainen.

§ 65 Konserni- ja elinvoimajaoston kokousaikataulut / syksy 2022

Hyväksyttiin. Jaosto kokoustaa seuraavasti:

– tiistai 16.8.2022 klo 13.00
– tiistai 13.9.2022 klo 13.00
– tiistai 11.10.2022 klo 13.00
– tiistai 15.11.2022 klo 13.00
– tiistai 13.12.2022 klo 13.00
– tiistai 10.1.2023 klo 13.00

§ 66 Konsernirakennetta koskevat toimenpiteet

Jaosto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Lisäksi jaosto päätti järjestää asiasta erillisen iltakoulun yhdessä kaupunginhallituksen kanssa.

Lisätietoja
Pirjo Siiskonen
konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja
044 075 2755
siiskonen.pirjo(at)gmail.com