Ympäristöpalvelut toteuttaa selvityksen biojätteen keräyksestä ja hävikkiruoan määrästä

Jäteastioita.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut toteuttaa kesän 2022 aikana selvityksen biojätteen ja muun elintarvikejätteen keräyksestä ja syntyvän hävikkiruoan määrästä ja käsittelystä Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toiminta-alueen elintarvikehuoneistoissa.

Kyselyllä selvitetään myös ruoanvalmistuksessa syntyvien jäterasvojen määrää ja talteenottoa. Kysely lähetetään kesäkuun alussa yhteensä 444:lle elintarvikehuoneistolle mukaan lukien ravintoloita, grilli- ja pikaruokatoimijoita, kahviloita, leipomoita sekä keskus-, laitos- ja tarjoilukeittiöitä. 

Selvitys liittyy 19.7.2021 voimaan astuneeseen jätelain uudistukseen ja siihen liittyviin biojätteen ja hävikkiruoan määrää koskeviin kirjanpitovelvoitteisiin, ja velvoitteeseen ohjata käyttämättä jääneet elintarvikkeet uudelleen jakeluun. Selvitys toteutetaan osana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijan opinnäytetyötä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään valvonnan sekä neuvonnan ja ohjeistuksen suunnittelussa.

Selvityksen avulla halutaan myös tiedottaa elintarvikealan toimijoita muuttuneesta jätelainsäädännöstä ja sen myötä tulleista uusista vaatimuksista. Elintarvikealan toimijoille laaditaan ohjeistus jätelainsäädännön toimeenpanemiseksi sekä kirjanpitolomake elintarvikejätteiden kirjanpitovelvollisuuden tueksi.

Lisätietoja selvityksestä
Eveliina Turtiainen
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut
eveliina.turtiainen@mikkeli.fi
050 311 7135