Osallistu ja vaikuta

Osallisuus on tunne siitä, että on osa yhteisöä ja voi vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Se on kuulumista, mukaan ottamista, osallistumista, vaikuttamista ja demokratian toteutumista. Kuntalaki ja Mikkelin kaupungin strategia velvoittavat huolehtimaan asukkaiden ja palveluiden käyttäjien edellytyksistä osallistua ja vaikuttaa kaupungin toimintaan. Mikkelissä on laadittu osallisuussuunnitelma, joka toimii suunnannäyttäjänä osallisuustyössä.

Voit olla mukana ja vaikuttaa monella eri tavalla. Tutustu Osallistu ja vaikuta –osiossa esiteltyihin vaihtoehtoihin ja valitse niistä itsellesi sopivimmat. Jaa meille myös ideasi, miten voisimme tehdä Saimaan kauniista Mikkelistä parhaan paikan asua, elää ja ottaa osaa.

Mikkeli – Ihmiset sen tekevät.

Yhteystiedot

Osallisuuden kokonaisuutta koskevista kysymyksistä vastaa:
Kari Kropsu
kari.kropsu@sivistys.mikkeli.fi
puh. 040 182 4865