Osallistu ja vaikuta

Mikä ihmeen osallisuus?

Osallisuus on yhteinen, kaikkia mikkeliläisiä koskeva asia, joka kattaa koko kaupunkiorganisaation palvelualueineen. Osallisuutta edistettäessä on tärkeää miettiä, miten palveluissa, toiminnoissa ja kaikessa vuorovaikutuksessa osallisuutta lisätään. Osallisuus tarkoittaa ihmisen kohdatuksi tulemista. Taustatavoitteena on, että kaikki mikkeliläiset voivat aidosti olla mukana kaupungin toiminnassa ja kehittämisessä.  

Mikkelin kaupungissa laadittiin syksyn 2018 aikana osallisuussuunnitelma suunnannäyttäjäksi kaupungissa ja sen palvelualueilla tehtävälle osallisuustyölle. Osallisuussuunnitelma laadittiin vuosille 2019–2021 yhteistyössä mikkeliläisten oppilaitosten, yhdistysten, yritysten, julkistoimijoiden ja asukkaiden kanssa. Suunnitelmaa työstettiin yhteensä yhdeksässä työpajassa, kahdessa yleisötapahtumassa sekä verkkokyselyn avulla.

Suunnitelman sisältö rakentui niiden ideoiden ja kommenttien pohjalta, joita työpajatyöskentelyn, keskustelujen ja palautteiden kautta saatiin. Osallisuussuunnitelma hyväksyttiin hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa 21.11.2018. Päivitetty versio hyväksyttiin lautakunnassa 26.1.2022.

Tutustu Mikkelin osallisuussuunnitelmaan

Osallisuus on yhteinen, kaikkia mikkeliläisiä koskeva asia, joka kattaa koko kaupunkiorganisaation ja sen
kaikki palvelualueet. Osallisuus on ajattelutapa, joka ohjaa miettimään, miten osallisuutta voidaan tukea,
edistää ja lisätä kaikissa kaupungin palveluissa, toiminnoissa ja vuorovaikutustilanteissa. Osallisuus on
tärkeä osa hyvinvoinnin edistämistä.