Osallistu ja vaikuta

Mikä ihmeen osallisuus?

Osallisuus on yhteinen, kaikkia mikkeliläisiä koskeva asia, joka kattaa koko kaupunkiorganisaation palvelualueineen. Osallisuutta edistettäessä on tärkeää miettiä, miten palveluissa, toiminnoissa ja kaikessa vuorovaikutuksessa osallisuutta lisätään. Osallisuus tarkoittaa ihmisen kohdatuksi tulemista. Taustatavoitteena on, että kaikki mikkeliläiset voivat aidosti olla mukana kaupungin toiminnassa ja kehittämisessä.  

Mikkelin kaupungissa laadittiin syksyn 2018 aikana osallisuussuunnitelma suunnannäyttäjäksi kaupungissa ja sen palvelualueilla tehtävälle osallisuustyölle. Osallisuussuunnitelma laadittiin vuosille 2019–2021 yhteistyössä mikkeliläisten oppilaitosten, yhdistysten, yritysten, julkistoimijoiden ja asukkaiden kanssa. Suunnitelmaa työstettiin yhteensä yhdeksässä työpajassa, kahdessa yleisötapahtumassa sekä verkkokyselyn avulla.

Suunnitelman sisältö rakentui niiden ideoiden ja kommenttien pohjalta, joita työpajatyöskentelyn, keskustelujen ja palautteiden kautta saatiin. Osallisuussuunnitelma hyväksyttiin hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa 21.11.2018

Tutustu Mikkelin osallisuussuunnitelmaan:

Suunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden edistäminen edellyttää kehittyvää ja koko ajan elävää osallisuuden edistämistä. Tarvitaan keinojen jatkuvaa kehittämistä sekä toimivien mallien kokeilemista ja muodostamista. Yhteistyö muiden julkisen sektorin toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa on välttämätöntä. On tärkeä käydä aktiivista keskustelua järjestöjen kanssa ja kehittää kumppanuuksia, joiden kautta osallisuuden edistämisen prosesseja voidaan toteuttaa yhdessä järjestöjen kanssa. Järjestöillä on paljon tärkeää asiantuntijuutta, kokemustietoa sekä keinoja osallisuuden edistämiseksi.