Ota yhteyttä

Jäteasemat

Metsäsairila Oy on Mikkelin kaupungin omistama jätehuoltoyhtiö jonka tehtävänä on muun muassa ylläpitää toimialueen jätteenkäsittelylaitosta, Metsä-Sairilan jätekeskusta. Jätekeskuksen lisäksi Mikkelissä sijaitsee pienjäteasemia Haukivuorella, Ristiinassa ja Suomenniemellä. Näihin pisteisiin kotitaloudet ja yritykset voivat toimittaa sellaiset jätteet, joita ei voida laittaa tavalliseen jäteastiaan kokonsa, määränsä tai laatunsa vuoksi. 

Jätekeskuksen ja pienjäteasemien hinnastot löytyvät Metsäsairila Oy:n verkkosivuilta osoitteesta https://www.metsasairila.fi/hinnastot.html