Ota yhteyttä

Ympäristönsuojelun yhteystiedot

Yhteystiedot

KÄYNTIOSOITE

Mikkelin toimipaikka
Maaherrankatu 9-11
50100 Mikkeli

Mäntyharjun toimipaikka
Sairaalantie 5
52700 Mäntyharju

Kangasniemen toimipaikka
Sairaalantie 15
51200 Kangasniemi

Toimistosihteeri Anne Salmi
puh. 040 129 4880 / anne.salmi@mikkeli.fi
(paikalla ti-ke, to aamupv)

Ympäristöpäällikkö Hanna Pasonen
puh. 044 794 4715 / hanna.pasonen@mikkeli.fi
– maankäytön suunnittelun ja ympäristönsuojelun yhteydet
– luonnonsuojelu
– ympäristöohjelmat ja -suunnitelmat
– hankkeet

Ympäristötarkastaja Sari Hämäläinen
puh. 044 794 4718 / sari.a.hamalainen@mikkeli.fi
– Maa-ainesluvat ja yhdistetyt maa-aines- ja ympäristöluvat 
– Jätehuollon neuvonta ja valvonta
– Ympäristöluvat ja rekisteröinti-ilmoitukset

Ympäristötarkastaja Jouni Lintunen
Kangasniemen toimipaikka
puh. 040 573 6255 / jouni.lintunen@mikkeli.fi
– Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain valvonta
– Ympäristönsuojeluasiat (Kangasniemi)
– Jätelain valvonta

Ympäristötarkastaja Anne Luttinen
Mäntyharjun toimipaikka
puh. 044 794 5331 / anne.luttinen@mikkeli.fi
– Maa-ainesluvat ja yhdistetyt maa-aines- ja ympäristöluvat 
– Maatalouden ympäristönsuojeluasiat (ml. eläinsuojien ympäristöluvat)
– Maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat
– Meluilmoitukset (Mäntyharju, Pertunmaa)
– Vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset (Mäntyharju, Pertunmaa, Hirvensalmi) 

Ympäristötarkastaja Juha Rautio
RAINMAN-hanke
p. 044 794 3214 / juha.rautio@mikkeli.fi
– pohjavesien suojelu
– pohjavesihankkeet

Ympäristötarkastaja Marita Savo
puh. 044 794 4702 / marita.savo@mikkeli.fi
– Ilmansuojelu
– Ilmasto- ja energia-asiat
– Meluntorjunta ja meluilmoitukset
– ympäristöluvat ja yhdistetyt maa-aines- ja ympäristöluvat
– rekisteröinti-ilmoitukset

Ympäristösuunnittelija Heikki Tanskanen
puh. 044 794 4719 / heikki.tanskanen@mikkeli.fi
– Haja-asutusalueiden jätevesiasiat (Mikkeli, Hirvensalmi, Mäntyharju, Pertunmaa)
– Vesihuoltolain mukaiset vapautukset (Mikkeli)
– Vesilain valvonta
– Vesistöjen tilan seuranta ja vesienhoito

Ympäristötarkastaja Markus Laasonen (16.5.-26.8)
puh. 044 794 5009
– Haja-asutusalueiden jätevedet
– Sinileväilmoitukset (muut kuin uimarannat)
– Jätelain valvonta

Harjoittelija Eveliina Turtiainen (2.5.-1.9)
puh. 050 311 7135
– ilmoitukset vieraslajeista
– elintarvikehuoneistojen jätehuolto

Hankkeet

Pursialan ja Porrassalmen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittäminen
Projektipäällikkö Juha Rautio, puh. 044 794 3214 (juha.rautio@mikkeli.fi)
– pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittäminen
– pohjavesien suojelu

Ilmastopolku -hanke
Ilmastoasiantuntija Kerttu Hakala, puh. 044 794 5435 (kerttu.hakala@mikkeli.fi)
– Kuntien toimintojen ilmastovaikutusten arviointi

Projektikoordinaattori Viekas LIFE Etelä-Savo
Kerttu Hakala, puh. 044 491 9451 (kerttu.hakala@sll.fi)
– neuvontaa ja talkoita vieraslajien torjuntaan

Mikkelin seudun kuntailmasto 2050 -hanke (päättynyt 31.12.2021)
Ilmastokoordinaattori Sari Hämäläinen, puh. 044 794 4718 (sari.a.hamalainen@mikkeli.fi)
– Mikkelin seudun kuntien ilmasto-ohjelmat