Ota yhteyttä

Ympäristönsuojelun yhteystiedot

Yhteystiedot

KÄYNTIOSOITE

Mikkelin toimipaikka
Maaherrankatu 9-11
50100 Mikkeli

Mäntyharjun toimipaikka
Sairaalantie 5
52700 Mäntyharju

Kangasniemen toimipaikka
Sairaalantie 15
51200 Kangasniemi

Toimistosihteeri
Anne Salmi

puh. 040 129 4880 / anne.salmi@mikkeli.fi
(paikalla ti-ke, to aamupv)

Ympäristöpäällikkö
Hanna Pasonen

(poissa 31.10.2023 asti, sijaisena Marita Savo, p. 044 794 4702)
– Maankäytön suunnittelun ja ympäristönsuojelun yhteydet
– Luonnonsuojelu
– Ympäristöohjelmat ja -suunnitelmat
– Hankkeet

Vs. Ympäristötarkastaja
Henna Koivusalo

puh. 050 311 7135 /
henna.koivusalo@mikkeli.fi
– Jätelain valvonta
– Luonnonsuojelu
– Maa-ainesluvat ja yhdistetyt maa-aines- ja ympäristöluvat
– Meluilmoitukset
– Rekisteröinti-ilmoitukset
– Vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset
– Vieraslajit

Vs. Ympäristötarkastaja
Markus Laasonen

puh. 040 571 7682 /
markus.laasonen@mikkeli.fi
– Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn valvonta
– Jätelain valvonta

Ympäristötarkastaja
Jouni Lintunen

Kangasniemen toimipaikka
puh. 040 573 6255 / jouni.lintunen@mikkeli.fi
– Jätelain valvonta
– Ympäristönsuojeluasiat (Kangasniemi)
– Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain valvonta

Ympäristötarkastaja
Anne Luttinen

Mäntyharjun toimipaikka
puh. 044 794 5331 / anne.luttinen@mikkeli.fi
– Maa-ainesluvat ja yhdistetyt maa-aines- ja ympäristöluvat 
– Maatalouden ympäristönsuojeluasiat (ml. eläinsuojien ympäristöluvat)
– Maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat
– Meluilmoitukset (Mäntyharju, Pertunmaa)
– Vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset (Mäntyharju, Pertunmaa, Hirvensalmi)

Ympäristötarkastaja
Juha Rautio

puh. 044 794 3214 / juha.rautio@mikkeli.fi
– Jätelain valvonta
– Pohjavesien suojelu
– Ympäristö- ja maa-ainesluvat

Ympäristötarkastaja
Marita Savo

puh. 044 794 4702 / marita.savo@mikkeli.fi
– Ilmansuojelu
– Ilmasto- ja energia-asiat
– Meluntorjunta ja meluilmoitukset
– Rekisteröinti-ilmoitukset
– Ympäristöluvat ja yhdistetyt maa-aines- ja ympäristöluvat

Ympäristösuunnittelija
Heikki Tanskanen

puh. 044 794 4719 / heikki.tanskanen@mikkeli.fi
– Haja-asutusalueiden jätevesiasiat (Mikkeli, Hirvensalmi, Mäntyharju, Pertunmaa)
– Vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset (Mikkeli)
– Vesilain valvonta
– Vesistöjen tilan seuranta ja vesienhoito’

Ympäristötarkastajaharjoittelija
Morger Kaljend

puh. 040 1398217 /
morger.kaljend@mikkeli.fi
– Roskaantumisen valvonta
– Leväseuranta

Hankkeet

  • Pursialan ja Porrassalmen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittäminen