Konserni- ja elinvoimajaoston päätökset 16.8.2022

Mikkelin kaupungintalo.

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti ensimmäisen kerran kesätauon jälkeen tiistaina 16.8.

Linkki kokouksen esityslistaan

Päätökset

§ 77 Konserniyhtiöiden kuuleminen 2022 / Etelä-Savon Energia Oy

ESE:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Nykänen ja toimitusjohtaja Erkki Karppanen selostivat jaostolle ajankohtaiset asiat Etelä-Savon Energialta.

§ 78 Ennakkokanta Etelä-Savon Energia Oy:lle Koskienergia Oy:n osakkeiden myymiseksi

Esittelijä muutti päätösesityksensä seuraavaan muotoon: Konserni- ja elinvoimajaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Etelä-Savon Energia Oy:lle myönnetään lupa Koskienergia Oy:n osakkeiden myyntiprosessin käynnistämiseksi. Etelä-Savon Energia Oy:n edellytetään kuitenkin ennen lopullista myyntipäätöstä, kauppasumman ollessa tiedossa, kuulemaan asiassa konsernivastuuhenkilöä, joka kuulee asiassa kaupunginhallitusta.

Hyväksyttiin.

§ 79 Nimeämispyyntö Kyyhkylä-säätiön hallitukseen toimikaudelle 1.9.2022–31.8.2024

Nimettiin Olli Ylönen (puheenjohtaja), Mali Soininen ja Hannu Tullinen.

Lisätietoja
Pirjo Siiskonen
konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja
044 075 2755
siiskonen.pirjo(at)gmail.com