Konserni- ja elinvoimajaoston päätökset 15.11.2022

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 15.11.

Linkki kokouksen esityslistaan

Päätökset pykälittäin

§ 97 Konserni- ja elinvoimajaoston kokoukset kevät 2023

Hyväksyttiin. Konserni- ja elinvoimajaosto kokoustaa tiistaisin kello 13 alkaen seuraavina päivämäärinä.

10.1.2023 (päätetty 10.5.2022 § 65)
14.2.2023
14.3.2023
11.4.2023
9.5.2023
6.6.2023

§ 98 Konserniyhtiöiden kuuleminen / Mikkelin Ravirata Oy

Merkittiin tiedoksi. Raviradan toimitusjohtaja Kari Tiainen selosti uusimmat kuulumiset jaostolle.

§ 99 Työvapaan jatkon myöntäminen Mervi Hotokka, nuorisosihteeri

Hyväksyttiin.

§ 100 Toivakan kunnan myyntitarjous Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeista

Hyväksyttiin.

§ 101 Karjala-tietokantasäätiö sr:n purkaminen

Hyväksyttiin.

§ 102 Uusyrityskeskus Dynamon syyskokous 24.11.2022

Hyväksyttiin.

§ 103 Mikkelin Jäähalli Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 7.12.2022

Jaosto antoi ohjeeksi edustajaa hyväksymään yhtiön hallituksen esityksen.

§ 104 Irtisanoutuminen Meidän IT ja talous Oy:n hallituksen varajäsenyydestä

Merkittiin tiedoksi.

§ 105 Itärata Oy edustajien nimeäminen

Jaosto päätti nimetä kaupungin edustajat osakastapaamisiin kuluvan valtuustokauden loppuun saakka. Edustajat ovat Jouni Riihelä ja Pirjo Siiskonen.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto nimesi Mikkelin kaupungin edustajaksi kaupunginjohtajan ja varaedustajaksi hallintojohtajan Itärata Oy:n yhtiökokouksiin kuluvan valtuustokauden loppuun saakka.

Lisätietoja
Pirjo Siiskonen
konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja
044 075 2755
siiskonen.pirjo(at)gmail.com