Konserni- ja elinvoimajaosto linjasi 14.2.2023 energiaomistusjärjestelyistä

Mikkelin kaupungintalo.

Konserni- ja elinvoimajaosto linjasi tiistaina 14.2.2023 pidetyssä kokouksessaan Mikkelin kaupungin energiajärjestelyistä kaupungintalouden tasapainoon saattamiseksi. KPMG:n edustajat selostivat energiajärjestelyn valmistelun nykytilannetta konserni- ja elinvoimajaoston jäsenille. Puheenvuoroissaan KPMG:n edustajat korostivat tulevaisuuteen katsovan ratkaisun eri näkökulmia. Jaosto äänesti linjauksesta kahdesti. Äänestyksen voitti Eero Ahon vastaesitys, jossa myytäväksi osuudeksi esitetään 33,3-49 prosenttia.

Kaikki konserni- ja elinvoimajaoston päätökset 14.2.2023

§ Esityslista

§ 8 Konserniyhtiöiden kuuleminen / Etelä-Savon Koulutus Oy

kaupungin konserniyhtiö Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallituksen puheenjohtaja Raine Lehkonen ja toimitusjohtaja Arja Flinkman antoivat ajankohtaiskatsauksen konserni- ja elinvoimajaostolle. Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.

§ 9 Mikkelin kaupungin energiaomistusjärjestelyt

Merkittiin, että hallintojohtaja Ari Liikanen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen jäsen), kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Minna Pöntinen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäsen) ja Jani Sensio (Etelä-Savon Energia Oy:n hallituksen entinen varapuheenjohtaja) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin. 

Merkittiin, että kaupunginjohtaja Janne Kinnunen ja KPMG:n edustajat Harri Räsänen ja Juha Koivula selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle. Merkittiin, että kokouksen sihteerinä tämän pykälän ajan toimi talousjohtaja Tiia Tamlander.

Keskustelun aikana Jarno Strengell esitti Tanja Hartosen kannattamana, ettei Etelä – Savon Energian osakkeita myydä, ESE on tulouttanut 2000-luvulla Mikkelin kaupungille nykyrahaksi muutettuna yli 100 miljoonaa euroa. Vaihtoehtona Mikkelin kaupungin taseen alijäämän paikkaamiseen on
1. Riittävä määrä Suur – Savon Sähkön osakkeiden myyntiä
2. ESE:n koskienergiaomistusten myynti sekä lisäksi tarvittava määrä Suur-Savon Sähkön osakkeiden myyntiä
3. Etelä – Savon Energia Oy ostaa Mikkelin kaupungin Suur – Savon Sähkö oy:n osakkeita ja näin säilytetään energiaomistukset Mikkelin kaupungin konsernin omistuksessa sekä korjataan kaupungin taseen alijäämä ylijäämäiseksi.
Mikkelin kaupungin kumulatiivisessa alijäämässä on osaltaan kyse siitä, että kaupungin energiaomistukset Suur-Savon Sähkö oy ja Etelä – Savon Energia oy on aikoinaan merkitty kirjanpitoon alle 20 miljoonan euron arvoiseksi, nykypäivänä arvo on noin 400 miljoonaa euroa. Jos omistusjärjestelyillä korjataan kirjanpidollista omistusarvoa ylöspäin tai Suur-Savon sähkön osakkeita myydään, muuttaa se samalla kaupungin kirjanpidollisen alijäämän ylijäämäiseksi, vähentäen kriisikuntakriteereiden täyttymistä eikä Mikkelin kaupungin kokonaan omistamasta Etelä-Savon Energiasta tarvitse myydä vähemmistöosuutta. ESE:n vähemmistöosuuden myynti tarkoittaa todennäköisesti asiakasmaksujen nousua sekä osinkotuottojen siirtymistä Mikkelin kaupungin lisäksi myös toiselle omistajalle, kaupunki käyttää osinkotuottonsa asukkaiden palveluiden tuottamiseen.

Keskustelun aikana Eero Aho esitti Pirjo Siiskosen kannattamana, että myytäväksi osuudeksi esitetään 33,3 – 49%. Valtuustolle järjestetään energiaomistusjärjestelyistä iltakoulu 8.3. Myytävä prosenttiosuus ja kaupan ehdot tarkentuvat päätöksenteon seuraavissa vaiheissa.

Äänestettiin.
Jarno Strengellin vastaesitys JAA: 2 ääntä. Jarno Strengell, Tanja Hartonen
Eero Ahon vastaesitys EI: 3 ääntä. Eero Aho, Heli Kauppinen Pirjo Siiskonen

Äänestettiin uudelleen.

Pohjaesitys JAA: 1 ääntä. Heli Kauppinen
Eero Ahon vastaesitys EI:2 ääntä. Eero Aho, Pirjo Siiskonen
TYHJIÄ: 2. Jarno Strengell, Tanja Hartonen

Eero Ahon vastaesitys tuli konserni- ja elinvoimajaoston päätökseksi.

§ 10 Vastaus Etelä-Savon Energia Oy:n ennakkokantapyyntöön

Keskustelun aikana Jarno Strengell esitti Tanja Hartosen kannattamana, että Etelä-Savon Energialle myönnetään Suur-Savon Sähkön osakkeiden ostolupa.

Äänestettiin.
Pohjaesitys JAA: 2 ääntä. Heli Kauppinen, Pirjo Siiskonen
Jarno Strengellin vastaesitys EI: 3 ääntä. Eero Aho, Jarno Strengell, Tanja Hartonen
Jarno Strengellin vastaesitys tuli konserni- ja elinvoimajaoston päätökseksi.  
Heli Kauppinen jätti eriävän mielipiteen.

§ 11 Etelä-Savon Energia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 16.2.2023

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi Etelä-Savon Energia Oy:n hallitukseen Sami Nallin ja Eveliina Naumasen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 12 Mikkelin kaupungin edunvalvontakärjet 2023

Merkittiin, että Aki Kauranen esitteli asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

Konserni – ja elinvoimajaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se

1) hyväksyy seuraavat erityiset edunvalvontakärjet vuodelle 2023:
– Vuosien 2021-2022 sote-palkkaharmonisointikustannusten valtionosuusvaikutusten eliminointi
– Kansallisarkiston Mikkelissä toteutettavan massadigitoinnin laajentaminen täysimääräiseksi
– Sodan ja rauhan keskus Muistin perusrahoituksen turvaaminen
– Mikkelin keskussairaalan toiminnan kehittäminen ja aseman turvaaminen;

2) hyväksyy valmistellun esityksen edunvalvonnan vuosikelloksi;

3) nimeää edunvalvonnan valmisteluryhmään kaupunginjohtajan, strategia- ja kehityspäällikön sekä Miksein asiakkuuspäällikön ja toimitusjohtajan; sekä

4) päättää, että puheenjohtajisto koordinoi edunvalvontatoimintaa ja tapauskohtaisesti vastuuttaa edunvalvontatoimijat ja että edunvalvonta otetaan puheenjohtajiston kokousten vakiopykäläksi.

§ 13 Ilmoitus Meitan osakkeiden siirtymisestä

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsi Meitan ilmoituksen tiedoksi.

§ 14 Työloman jatko koulunkäynnin ohjaaja ajalle 20.4-31.12.2023

Hyväksyttiin.

§ 15 Työloman jatko nuorisotyöntekijä ajalle 1.9.-30.11.2023

Hyväksyttiin.

§ 16 Kunnallisjohdon seminaari 24-25.5.2023 Lahti

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämään seminaariin osallistuvat henkilöt.

Mikkelin kaupungin edustajien osallistumisesta aiheutuvat kustannukset maksetaan kaupunginhallituksen ao. määrärahoista, kp 1300.

§ 17 Nimeämispyyntö Ruralia-instuutin johtokunnan jäseneksi toimikauden 1.4.2022 – 31.3.2026 loppuun

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kaupunginjohtaja Janne Kinnusen Ruralia-instituutin johtokuntaan varsinaiseksi jäseneksi Timo Halosen tilalle 31.3.2026 päättyvän toimikauden loppuun saakka.

§ 18 Nimeämispyyntö Koha-Suomi Oy:n hallitusjäseneksi

Konserni- ja elinvoimajaosto esitti Koha-Suomi Oy:n hallituksen jäseneksi talousjohtaja Tiia Tamlanderia ja varajäseneksi vt. kirjastopäällikkö Pia Kontiota.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päätti, että Mikkeli ei esitä jäsentä nimeämistoimikuntaan.