Ranta-Launialan asemakaavaluonnoksen yleisötilaisuus kaupungintalolla 14.3.

Karttahavainnekuva.

Mikkelin kaupunki järjestää Ranta-Launialan asemakaavaluonnoksen avoimen yleisötilaisuuden tiistaina 14. maaliskuuta. Tilaisuus järjestetään Mikkelin kaupungintalon valtuustosalissa kello 17–19, osoitteessa Raatihuoneenkatu 8–10.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tutkia asuintaajaman laajentumista Launialan kaupunginosan itälaidalla. Asemakaavoituksesta ja sen tavoitteista kerrotaan tarkemmin yleisötilaisuudessa. Paikalla on kaupungin edustajia kertomassa hankkeesta ja vastaamassa yleisön kysymyksiin. Kaavahankkeen aineistoon voi tutustua osoitteessa mikkeli.fi/rantalauniala.

Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Ville Nykänen, 044 129 4114, ville.nykanen@mikkeli.fi.
Kuva: Kaavoituksen 3D-mallin havainnekuva.