Palvelut

Ranta-Launiala (972)

Asemakaavan muutos 26. kaupunginosan (Launiala) ja 28. kaupunginosan (Visulahti) asemakaavoittamattomia alueita.  


TUNNISTETIEDOT

  • Kaavan työnimi: Launiala E
  • Kaavatunnus: 972
  • Kaavan DNRO: 2018-1676
  • Kaavan laatija / yhteyshenkilö: Asemakaavapäällikkö, Kalle Räinä p. 044 794 2525. kalle.raina@mikkeli.fi

TAVOITE

Asemakaavoittaa yhdyskuntarakenteen reuna-alueita Launialassa ja Visulahdessa pääosin asuin- ja virkistyskäyttöön. Edistää matkailutoimintoja. Tutkia valtatie 5 uuden linjauksen mukaista maankäyttöä kaupan, liiketoiminnan ja/tai teollisuuden sekä logistiikan käyttöön. Alueen koko on n. 103 ha josta vesialuetta on n. 20 ha.


KAAVA-AINEISTO


SUUNNITTELUN VAIHEET

  • Asemakaavan muutosluonnos nähtävillä 15.2.-17.3.2023
  • Asemakaavan muutosluonnos kaupunginhallituksen käsittelyssä 6.2.2023 §50
  • Asemakaavan muutosluonnos kaupunkikehityslautakunnan käsittelyssä 31.1.2023 §18 
  • Asemakaavan muutos vireille 2.8.2018 

HYVÄKSYVÄ TAHO

Kaupunginvaltuusto