Konserni- ja elinvoimajaoston päätökset 14.3.2023

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 14.3.

Linkki: Kokouksen esityslista

Päätökset pykälittäin

§ 21 Konserniyhtiöiden kuuleminen / Metsäsairila Oy

Metsäsairila Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Miettinen ja toimitusjohtaja Ville Kakkonen selostivat yhtiön tuoreet kuulumiset jaostolle. Biosairilan asioita jaostolle selosti toimitusjohtaja Mikko Liukkonen. Katsaus merkittiin tiedoksi.

§ 22 Kehittämisalustojen esittely / EcoSairila

Asiaa jaostolle selosti BEM-koordinaattori, projektipäällikkö Juha Kauppinen. Green Economy Mikkelistä jaostolle kertoi MikseiMikkelin Kimmo Haapea. Katsaus merkittiin tiedoksi.

§ 23 Mikkelin kaupungin osallistuminen Uuden sukupolven organisaatiot (USO) -verkostohankkeeseen vuosina 2023–2024

Hyväksyttiin.

§ 24 KOY Ristiinan Suopursu myyntitarjous
 
Hyväksyttiin. Mikkelin kaupunki ei osta Suomen Lähiöasunnot Oy:n osakkeita hintaan 150 000 euroa, koska kaupungilla ei ole omassa palvelutuotannossaan välitöntä omistustarvetta asumisen kohteille.

§ 25 Nimeämispyyntö Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiön toimielimiin

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti seuraavasti:

  1. Tukisäätiön hallituksen jäseneksi esitetään kaupungin strategia- ja kehittämispäällikkö Aki Kaurasta sekä Maavoimien esikuntapäällikkö Jukka Jokista.
  2. Mikkelin kaupunki ei esitä tukisäätiön hallituksen puheenjohtajaa. Säätiön hallitus valitsee itse keskuudestaan sopivimman puheenjohtajan.
  3. Esitetään Kimmo Mikanderia tukisäätiön hallintoneuvostoon.
  4. Nimetään hallintoneuvoston puheenjohtajaksi Paavo Lipponen.

§ 26 Kaupungin edustajien nimeäminen keskeisten yhteisöjen sääntömääräisiin kokouksiin

Hyväksyttiin.

§ 27 Metsäsairila Oy / hallituksen jäsenen vaihtuminen

Nimettiin Reijo Hämäläinen.

Lisätietoja
Pirjo Siiskonen
konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja
044 075 2755
siiskonen.pirjo(at)gmail.com