Ympäristöministeriö tiedottaa Vantaalla sattuneen parvekeonnettomuuden johdosta taloyhtiöitä ja rakennushankkeeseen ryhtyviä

Kerrostalon parvekkeita.

Ympäristöministeriö tiedottaa Vantaalla sattuneen parvekeonnettomuuden johdosta, että lasikaiteella varustettujen parvekkeiden käytössä on hyvä noudattaa varovaisuutta, sillä onnettomuuteen liittyvät selvitykset ovat kesken.

Viranomaiset tiedottavat olemassa olevia rakennuksia koskevista mahdollisista toimista ja suosituksista jatkoselvitysten valmistuttua. Tukes on käynnistänyt valvontahankkeen, jolla selvitetään kuinka yleisiä Vantaan onnettomuuskohteen kaltaiset suunnitteluratkaisut ovat. 

Rakennusten omistajat, esimerkiksi taloyhtiöt, voivat hankkia asiantuntijan selvittämään oman rakennuksen tilannetta. Yleistä neuvontaa on mahdollista saada oman kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Linkki: Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta