Palvelut

Rakennusvalvonta, aluejaot ja yhteystiedot

RAKENNUSVALVONTA, ALUEJAOT JA YHTEYSTIEDOT

Rakennusvalvonnan palvelupisteet
Rakennustarkastajien tavoittaminen
Poikkeukset palveluiden saatavuudessa
Sijaiset
Aluejakokartta


Lupapiste.fi.

Rakennusvalvonta palvelee ensisijaisesti Lupapiste.fi- palvelun kautta.

Henkilökuntamme ohjaa neuvontapyynnöt ja lupahakemukset alueen rakennustarkastajalle.

Keskeneräiset hankkeet hoitaa loppuun Lupapisteeseen nimetty lupakäsittelijä uusista aluejaoista huolimatta. Jos Lupapisteeseen nimetty lupakäsittelijä ei ole enää kaupungin palveluksessa, määräytyy uusi käsittelijä aluejaon mukaisesti.


Rakennusvalvonnan palvelupiste

Rakennusvalvonnan palvelupisteen palvelunumero: 040 129 4968

Mikkelin palvelupiste sijaitsee kaupungin virastotalolla (Maaherrankatu 9-11). Asiakaspalvelu toimii vuoronumerojärjestelmällä, asiakaspalvelija kutsuu asiakkaan toisen kerroksen palvelupisteelle. Palvelupisteessä on käytettävissä tietokone sekä skannauslaite lupahakemuksen jättämistä varten.

Palvelupisteen aukioloajat:

Sihteeripäivystys ke-pe klo 9-15

Palaa

Rakennustarkastajien tavoittaminen:

Ensisijainen asiointikanava rakennustarkastajien kanssa neuvontaa ja lupa-asioita koskien on Lupapiste.

Tarkastajat tavoittaa puhelimitse perjantaisin klo 9-13. 

Kiireellisissä asioissa voit jättää vastaajaan soittopyynnön, tavoiteaika siihen vastaamiseen on kaksi vuorokautta.

Katselmukset tilataan suoraan alueen vastaavalta tarkastajalta puhelimitse tai jättämällä sähköpostiin soittopyynnön asiasta. Ennen katselmuksen tilaamista tulee jättää lomake ”ilmoitus loppukatselmusvalmiudesta”, jos lupapäätökseen on niin kirjattu.

Rakennustarkastajat tavoitettavissa teams-palaveriin tai toimistolla ajanvarauksella. Ajanvaraukset pyydetään alueen rakennustarkastajalta sähköpostilla tai puhelimitse.

Vaativissa hankkeissa pidetään ennakkoneuvottelut aina ennen suunnittelun aloittamista.  

Kiireellisissä ja muissa kuin lupa- ja neuvonta-asioissa voitte ottaa yhteyttä alueesi rakennustarkastajaan myös sähköpostilla.

Palaa

Poikkeukset palveluiden saatavuudessa:

Huomioithan mahdolliset poikkeukset rakennusvalvonnan neuvontapisteiden aukioloajoissa ja henkilöstön tavoitettavuudessa joulun ja vuodenvaihteen juhlapyhien aikaan.

Ole yhteydessä ensisijaisesti oman alueesi rakennustarkastajaan.

Henkilöstövaihdoksista ja loma-ajasta johtuen käsittely- ja vastausajat neuvontapyyntöihin voivat pidentyä.

Palaa

Sijaiset:

Johtavan rakennustarkastaja Sari Valjakan sijaisena toimii ensisijaisesti Jussi Törrönen ja toissijaisesti Teemu Männistö.

Jussi Törrösen sijaisena  toimii  Sari Valjakka.

Teemu Männistön sijaisena   toimii Sari Valjakka ja Jussi Törrönen.

Hannu Ahosen sijaisena  toimii  Asta Rautiainen.

Asta Rautiaisen sijaisena toimii  Hannu Ahonen.

Marko Kurvisen sijaisena toimii Jani Minkkinen.

Jani Minkkisen sijaisena toimii Marko Kurvinen.

Palaa

Aluejakokartta

Rakennustarkastajien vastuualueet on jaettu alueittain viiteen osaan, eteläiseen ja pohjoiseen Mikkeliin sekä kantakaupungin alueeseen.

Tästä linkistä avautuvalla kartalla pääset klikkaamaan oman kiinteistösi sijaintia ja palvelu kertoo, kenen rakennustarkastajan vastuualueeseen se kuuluu.

Aluejakokartta

Palaa

 

ASIOINTIPALVELU

Lupapiste.fi

PALVELUNUMERO
040 129 4968
ma klo 12 – 15
ti – pe klo   9 – 15

–  Yleinen neuvonta

YHTEYSTIEDOT
rakennusvalvonta(at)mikkeli.fi


SOITTOAIKA RAKENNUSTARKASTAJILLE: 
perjantaisin
klo  9-13

PALVELUPISTEET
Rakennusvalvonnan palvelupiste, Virastotalo

Maaherrankatu 9-11
50100 Mikkeli
2. krs, huone 211

ke – pe klo   9 – 15

POSTIOSOITE
PL 33
50101 MIKKELI
 

HENKILÖKUNTA

Sari Valjakka
johtava rakennustarkastaja / tulosalueen johtaja
puh. 044 794 2620

 • Sijaiset:
 •  1. Jussi Törrönen
 •  2. Teemu Männistö 

Jussi Törrönen
rakennustarkastaja
puh. 044 794 2502

Kantakaupunki

 • Rakennusluvat 
 • Toimenpideluvat ja -ilmoitukset
 • Purkuluvat ja -ilmoitukset
 • Maisematyöluvat
 • Omien hankkeiden katselmukset
 • Neuvonta
 • Sijainen: Teemu Männistö

Teemu Männistö
rakennustarkastaja
puh. 0400 653 596

Kantakaupunki

 • Rakennusluvat 
 • Toimenpideluvat ja -ilmoitukset
 • Purkuluvat ja -ilmoitukset
 • Maisematyöluvat
 • Omien hankkeiden katselmukset
 • Neuvonta
 • Sijainen: Jussi Törrönen

Jani Minkkinen
rakennustarkastaja
puh. 040 144 8767

Pohjoinen alue (Haukivuori, Kangasniemen suunta sekä Rantakylä)

 • Rakennusluvat
 • Toimenpideluvat ja -ilmoitukset
 • Purkuluvat ja -ilmoitukset
 • Maisematyöluvat
 • Katselmukset
 • Neuvonta
 • Sijainen: Marko Kurvinen

Marko Kurvinen
rakennustarkastaja
puh. 040 193 3821

Itäinen alue (Anttola, Juvan suunta)

 • Rakennusluvat
 • Toimenpideluvat ja -ilmoitukset
 • Purkuluvat ja -ilmoitukset
 • Maisematyöluvat
 • Katselmukset
 • Neuvonta
 • Sijainen: Jani Minkkinen

Hannu Ahonen
rakennustarkastaja
puh. 044 794 3100    

Eteläinen alue (Ristiina)

 • Rakennusluvat
 • Toimenpideluvat ja -ilmoitukset
 • Purkuluvat ja -ilmoitukset
 • Maisematyöluvat
 • Katselmukset
 • Neuvonta
 • Sijainen: Asta Rautiainen

Asta Rautiainen
rakennustarkastaja
puh. 040 129 4709

Eteläinen alue (Suomenniemi, Otava)

 • Rakennusluvat
 • Toimenpideluvat ja -ilmoitukset
 • Purkuluvat ja -ilmoitukset
 • Maisematyöluvat
 • Katselmukset
 • Neuvonta
 • Sijainen: Hannu Ahonen

Petri Sajaniemi
LVI-tarkastaja
puh. 044 794 2623

 • LVI-lupa-asiat
 • LVI-katselmukset
 • LVI-neuvonta

Nina Viskari
jäteasiaintarkastaja
puh. 040 129 4807

 • Jätehuoltomääräyksiä koskevien poikkeushakemusten käsittely
 • Sijainen: Teemu Männistö

Anne-Marika Kekäläinen
jätehuollon toimistosihteeri
puh. 040 129 4943


Juha Ruuth
hallintopäällikkö / lakimies
puh. 044 794 2622


Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)mikkeli.fi

Poikkeuksena Teemu Männistön sähköposti: teemu.j.mannisto(at)mikkeli.fi