Konserni- ja elinvoimajaoston päätökset 11.4.2023

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 11.4.

Linkki: Kokouksen esityslista

Päätökset pykälittäin

§ 30 Konserniyhtiöiden kuuleminen / Mikalo Oy, MOAS Oy, Asumisoikeusasunnot Oy

Ajankohtaiset asiat kaupungin asumisen yhtiöistä selostivat toimitusjohtaja Hannu Sormunen, MOAS Oy:n hallituksen puheenjohtaja Sami Nalli, Asumisoikeusasunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ulla Yli-Karro ja Mikalon hallituksen puheenjohtaja Ville Rahikainen.

§ 31 Mikalo Oy:n varsinainen yhtiökokous

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää esitettäväksi Mikalo Oy:n hallitukseen Heikki Seilan ja Anni Panula Ontto-Suurosen. Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto ohjeisti kokousedustajaa yhtiön hallituksessa noudatettavasta vuosipalkkiotason muutoksesta ja siihen liittyvästä esityksestä.

§ 32 Suur-Savon Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää Minna Pöntisen ja Kirsi Olkkosen esitettäväksi hallintoneuvoston jäseneksi. Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee tiedoksi Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiökokouksen ja kokousedustajan.

§ 33 Meidän IT ja talous Oy:n varsinainen yhtiökokous

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää esittää yhtiökokoukselle, että Meidän IT ja talous Oy:n hallituksen jäseneksi nimetään talousjohtaja Tiia Tamlander ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen kaupunginlakimies Annaliisa Leinonen.

Kokouksen sihteeri Annaliisa Leinonen poistui kokouksesta esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi.

§ 34 Kutsunnat 2023 – Karjalan prikaati

Nimettiin kaupungin edustajiksi kutsuntalautakuntaan nuoriso-ohjaajat Antti Hynninen ja Janne Häyrinen. Varalle nuoriso-ohjaajat Mikaela Vahvelainen ja Tuomo Mikkonen.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päättää, että kaupunki tarjoaa kahvit Mikkelin kutsuntatilaisuuksien osanottajille.

Kaupungin tervehdyksen esittäjät kutsuntojen avaustilaisuuksiiin nimetään kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksellä myöhemmin.

Lisätietoja
Pirjo Siiskonen
konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja
044 075 2755
siiskonen.pirjo(at)gmail.com