Julkiset työvoimapalvelut siirtyvät kuntien vastuulle vuonna 2025 – Siirtoa valmisteleva TE2024 E-Savo -hanke on alkanut

Ilmakuva Mikkelin keskustasta.

Vuoden 2025 alusta lähtien Suomen kuntia koskee suuri hallinnollinen muutos, kun julkiset työvoimapalvelut siirtyvät valtiolta kuntien vastuulle. Etelä-Savossa julkisten työvoimapalveluiden siirtoa kuntien vastuulle valmistelee TE2024 E-Savo -hanke.

Mikkelin kaupunki vastaa Etelä-Savon maakuntaliiton rahoittaman hankkeen toteutuksesta. Hankkeeseen osallistuvat kaikki Etelä-Savon kunnat ja TE-toimisto. Uudistuksella tavoitellaan työllisyyden lisäämistä tuomalla palvelut osaksi kunnan elinvoimatehtävää. Tehtävien järjestymiseksi kunnille siirtyy yleiskatteellista valtionosuutta sekä henkilöstöä TE-toimistoista sekä KEHA- ja ELY-keskuksista. Lakiin sisältyy kuntien omarahoittaman työttömyysturvan muuttaminen nykyistä kannustavammaksi. 

Mikkelin kaupunki suhtautuu myönteisesti vastuukunnan rooliin

Kunnat voivat järjestää palvelut itse tai sopia järjestämisvastuun siirtämisestä toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle. Palvelun voivat järjestää itse ne kunnat, joissa työvoima ylittää 20 000 henkilöä. Mikäli kunnan työvoima alittaa 20 000 henkilöä, kunnan tulee perustaa yhden tai useamman kunnan sisältävä työvoimapalvelualue. Lain mukaan työllisyysalueen tulee olla maantieteellisesti yhtenäinen, työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimiva alue sekä siihen tulee lähtökohtaisesti sisällyttää alueen keskuskaupunki. Työvoimapalvelualueen järjestämisvastuu voidaan myöntää poikkeusluvalla alle 20 000 työvoimapohjan omaavalle alueelle esimerkiksi pitkien välimatkojen tai saaristoisuuden vuoksi.  

Mikkelin kaupungin työvoimapohja täyttää laissa esitetyn 20 000 henkilön minimirajan. Mikkelin kaupunki suhtautuu myönteisesti niin sanottuun vastuukunnan rooliin, mikäli muut Etelä-Savon kunnat haluavat liittyä samaan työvoimapalvelualueeseen. Laajempi työllisyysalue nähdään eduksi Mikkelin kaupungin elinvoiman kehittämisen kannalta. Mikkelin kaupungin kanssa samaan työvoimapalvelualueeseen tahtovia kuntia on pyydetty ilmoittamaan kantansa 31.5.2023 mennessä. 

TE2024 E-Savo -hankkeen sivulle kootaan hankkeen ajankohtaiset tiedot.

Eduskunta hyväksyi TE-palvelujen siirtoa kunnille koskevat lait 1.3.2023. Järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025. Etelä-Savon osalta siirtoa valmistelee TE2024 E-Savo -hanke, jota rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto ja toteuttaa Mikkelin kaupunki.

Kuva: Jonne Vaahtera