Tietoa Mikkelistä

TE2024 E-Savo -hanke 

Julkiset työvoimapalvelut siirretään kuntien vastuulle 1.1.2025 alkaen. (Laki TyVM 26/2022 vp (eduskunta.fi) hyväksytty 1.3.2023.) Kunnat vastaavat tulevien työllisyysalueiden valmistelusta. Etelä-Savon alueella julkisten työvoimapalveluiden siirtoa kuntien vastuulle valmistelee TE2024 E-Savo -hanke. Mikkelin kaupunki vastaa Etelä-Savon maakuntaliiton rahoittaman hankkeen toteutuksesta. Hankkeeseen osallistuvat kaikki Etelä-Savon kunnat ja TE-toimisto. 

Uudistuksella tavoitellaan työllisyyden lisäämistä tuomalla palvelut osaksi kunnan elinvoimatehtävää. Tehtävien järjestymiseksi kunnille siirtyy yleiskatteellista valtionosuutta sekä henkilöstöä TE-toimistoista sekä KEHA- ja ELY-keskuksista. Lakiin sisältyy kuntien omarahoittaman työttömyysturvan muuttaminen nykyistä kannustavammaksi. 

Lain mukaan kunnat voivat järjestää palvelut itse tai sopia järjestämisvastuun siirtämisestä toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle (Kuntalaki 8 §). Palvelun voivat järjestää itse ne kunnat, joissa työvoima ylittää 20 000 henkilöä. Mikäli kunnan työvoima alittaa 20 000 henkilöä, kunnan tulee perustaa yhden tai useamman kunnan sisältävä työvoimapalvelualue. Lain mukaan työllisyysalueen tulee olla maantieteellisesti yhtenäinen, työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimiva alue sekä siihen tulee lähtökohtaisesti sisällyttää alueen keskuskaupunki. Työvoimapalvelualueen järjestämisvastuu voidaan myöntää poikkeusluvalla alle 20 000 työvoimapohjan omaavalle alueelle esimerkiksi pitkien välimatkojen tai saaristoisuuden vuoksi.  

Mikkelin kaupungin työvoimapohja täyttää laissa esitetyn 20 000 henkilön minimirajan. Mikkelin kaupunki suhtautuu myönteisesti niin sanottuun vastuukunnan rooliin, mikäli muut Etelä-Savon kunnat haluavat liittyä samaan työvoimapalvelualueeseen. Laajempi työllisyysalue nähdään eduksi Mikkelin kaupungin elinvoiman kehittämisen kannalta. Mikkelin kaupungin kanssa samaan työvoimapalvelualueeseen tahtovia kuntia on pyydetty ilmoittamaan kantansa 31.5.2023 mennessä. 

Hankkeen valmistelu etenee huhti- ja toukokuussa 2023 työvoimapalveluiden kokonaisuutta valmistelevien asiantuntijaryhmien nimeämisellä ja työskentelyn aloittamisella. Kuntien valtuustojen tulee tehdä päätökset työllisyyspalvelualueista viimeistään 18.9.2023. Päätökset on ilmoitettava valtioneuvostolle 31.10.2023 mennessä. 

Hanketta koordinoivien asiantuntijoiden yhteystiedot

Tiina Ikonen 
tiina.t.ikonen@mikkeli.fi  
puh. 040 848 3444 

Artikkelit
2.4.2024: TE2024 E-Savo -hankkeen päätösblogi: Työvoimapalveluiden siirtäminen kunnille jatkuu
2.2.2024: Palveluiden suunnittelu jatkuu vahvistetuilla työllisyysalueilla
23.11.2023: Suurin osa esitetyistä työllisyysalueista pääsee jatkamaan valmistelua
27.10.2023: TE2024 E-Savo -hankkeen blogi: Etelä-Savon työllisyysalueet muodostumassa
5.7.2023: TE2024 E-Savo -hankkeen blogi: TE24-uudistuksen valmistelutyö jatkuu
25.5.2023: TE2024 E-Savo -hankkeen blogi: Asiantuntijaryhmät on nimetty ja työskentely on alkanut
21.4.2023: Julkiset työvoimapalvelut siirtyvät kuntien vastuulle vuonna 2025 – Siirtoa valmisteleva TE2024 E-Savo -hanke on alkanut