Tietoa Mikkelistä

Yhdessä osallistuen


Yhdessä osallistuen – Mikkelin kaupungin kehittämisen, yhteisöllisyyden vahvistamisen, osallisuuden kokemuksellisuuden ja hyvinvoinnin edistämisen puolesta!

Yhdessä osallistuen on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Mikkelin kaupungin yhteinen ryhmähanke. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Yhdessä osallistuen -hankkeen tavoitteena on edistää mikkeliläisten mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon ja innostaa asukkaita mukaan palvelujen suunnitteluun matalankynnyksen taktiikalla. Tavoitteena on vahvistaa kansalaistoiminnan edellytyksiä, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia sekä lisätä kokemusta yhteisöön kuulumisesta. Hankkeen toiminnoissa muotoillaan yhdessä mikkeliläisten asukkaiden kanssa uusia mahdollisuuksia vaikuttaa kaupungin ja lähiympäristöjen kehittämiseen positiivisesti osallisuutta edistäen.

Hankkeen tuloksena asukkaiden osallisuuden edellytykset paranevat, kokemukset yhteisöllisyydestä vahvistuvat ja syrjäytymisriski pienenee. Heikommassa työmarkkinatilanteessa olevien työllistymisen edellytykset paranevat ja yhteiskunnan palveluihin kiinnittyminen vahvistuu. Hankkeiden toimintojen myötä eri tahojen yhteistyö tiivistyy ja osallisuusosaaminen kehittyy kaupungin sisäisessä työskentelyssä. Syntyy uusia toimintamalleja ja -tapoja kansalaistoiminnan ja osallisuuden vahvistamiseksi.

Mitä tulemme tekemään hankkeen toiminta-aikana 1.10.2023–31.3.2026?

Luomme kansalaistoimijuutta ja osallisuutta vahvistavan toimijaverkoston järjestöjen, yhdistysten ja Mikkelin kaupungin sekä sen asukkaiden kesken. Kartoitamme ja kehitämme Mikkelin alueen kohtaamispaikkatoimintaa.

Vahvistamme nuorten vaikuttamisosaamista ja luomme yhdessä nuorten kanssa heille sopivia vaikuttamisen toimintamalleja nuorisolähtöisesti.

Kehitämme Mikkeliin etsivän hyvinvointityön toimintamallin. Etsivä hyvinvointityö kohdistuu työmarkkinoiden ulkopuolella oleville työikäisille mikkeliläisille ja on tukena heidän palveluihin ohjautumisessa ja hyvinvoinnin kasvattamisessa.

Kehitämme osallisuusmuotoilun toimintamallin, jonka tarkoituksena on saattaa mikkeliläisiä mukaan alueellisten toimintojen, palveluiden ja mikkeliläisille yhteisten asioiden suunnitteluun.

Tästä pääset hankkeen verkkosivuille
Hankkeen tietosuojaseloste (pdf)

Hanke on myös Facebookissa ja Instagramissa.

Lisätietoja

Projektipäällikkö (Mikkelin kaupunki)
Hanna Valjakka
hanna.valjakka@sivistys.mikkeli.fi
040 737 6811

Projektipäällikkö (Xamk)
Elisa Suominen
elisa.suominen@xamk.fi
050 473 2527

TKI-asiantuntija
Krista Hahtala
krista.hahtala@xamk.fi
050 473 4912

TKI-asiantuntija
Ville Eerikäinen
ville.eerikainen@xamk.fi
040 141 8836

Projektiasiantuntija Terhi Venäläinen (osallisuus)
terhi.venalainen@sivistys.mikkeli.fi
040 570 2048

Janita Taivalantti (etsivä hyvinvointityö)
janita.taivalantti@sivistys.mikkeli.fi
040 575 1683

              

In English
Participating 2gether

Activities that strengthen the development of the conditions for citizen-oriented activities and the experiences of participation in Mikkeli.

Participating 2gether is a joint group project of South-Eastern Finland University of Applied Sciences and the City of Mikkeli. Juvenia the Youth Research and Development Center of South-Eastern Finland University of Applied Sciences is the administer of this project.

The aim of the project is to promote the opportunities of the people of Mikkeli to influence the development of the city and the surrounding environment, and to support their participation in decision-making and service planning. The aim is to strengthen the conditions for civic activities, strengthen community spirit and well-being, and increase the experience of being part of a community.

What do we do?

  1. Strengthening the conditions for civic activity
  2. Developing meeting place activities
  3. Strengthening young people’s abilities to influence
  4. A network of actors that strengthen civic action and participation will be created.
  5. Outreaching wellbeing work is being developed
  6. Participatory design is being developed

As a result of the project, the residents’ opportunities to influence the development of the city and the surrounding environment and to participate in decision-making will increase, the conditions for participation will improve, the risk of exclusion will decrease, the conditions for employment will improve and the regional sense of community will improve. The cooperation of the various parties participating in the projects’ activities is getting tighter and participation skills are improving. New ways and methods to strengthen civic action and participation will be created.

Tell us your ideas for promoting the well-being and community spirit of the people of Mikkeli. Do you have wishes or ideas that we could be involved in? We are happy to hear the thoughts of people of Mikkeli. You can contact us on Instagram, Facebook, by phone or email.