Tietoa Mikkelistä

Kesätyöseteli

Hakuaika on päättynyt.

Kaikki jaossa olleet kesätyösetelit on myönnetty, joten hakuaika on päättynyt.

Vuonna 2024 Mikkelin kaupunki maksaa 400 euroa mikkeliläiselle työnantajalle, joka palkkaa vuonna 2007-2009 syntyneen mikkeliläisen nuoren kesätöihin kesätyösetelillä 1.5. – 31.8.2024 välisenä aikana. Nuoren tulee olla täyttänyt työn alkaessa 15 vuotta. Jos nuori työllistyy kaupungin tarjoamaan kesätyöhön, ei hänelle voida myöntää kesätyöseteliä.

Kesätyöseteleitä on jaossa rajoitettu määrä, tänä vuonna 113 kesätyöseteliä. Setelin tarkoituksena on helpottaa nuorten työllistymistä paikallisiin yrityksiin, yhdistyksiin, järjestöihin ja säätiöihin. Kesätyösetelin hakuaika on 1.2. – 31.5.2024.

Kesätyösetelit jaetaan henkilöstöpalveluista hakujärjestyksessä. Mikkeliläinen vuonna 2007 – 2009 (nuoren tulee olla täyttänyt 15 vuotta työn alkaessa) syntynyt nuori voi hakea kaupungilta kesätyöseteliä itsensä työllistämiseksi.  

Kun nuori on sopinut itselleen kesätyöpaikan mikkeliläisestä yrityksestä, yhdistyksestä, järjestöstä tai säätiöstä, hän voi hakea 400 euron arvoista kesätyöseteliä. Kesätyösetelituki maksetaan nuoren työllistäneelle työnantajalle. Kesätyöseteliä hakevalla nuorella tulee olla täytettynä kaupungin nettisivuilta tulostettava kesätyösetelihakemus sekä työnantajan allekirjoittama todistus sovitusta kesätyöpaikasta.  

Työnantajan pitää olla y- tunnuksellinen yritys, yhdistys tai järjestö tai säätiö. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö, kunta, valtio tai hyvinvointialue. Työpäiviä on oltava vähintään 10 ja työtunteja vähintään 60, josta on maksettava ko. alan työehtosopimuksen mukaista vähimmäispalkkaa.  

Työnantaja hoitaa nuoren haastatteluun ja muut rekrytointiin liittyvät seikat omien käytäntöjensä mukaan ja solmii nuoren kanssa työehtosopimuksen mukaisen työsopimuksen ja hoitaa normaalit työnantajavelvollisuudet. Nuoren palkkaava yritys vastaa kaikista työnantajamaksuista ja lakisääteisistä vakuutuksista.

Kaupunki suosittaa työnantajaa käyttämään palkkauksen periaatteina alan työehtosopimusta, lisäksi on huomioitava laki nuorista työntekijöistä (998/1993). Työnantajan tulee tehdä kirjallinen työsopimus nuoren kanssa ja antaa kirjallinen työtodistus   palvelussuhteen päätyttyä. Työnantajan on kiinnitettävä erityistä huomioita nuorta työntekijää koskeviin työaika- ja turvallisuusmääräyksiin.  

Seteleitä annetaan maksimissaan yksi kappale nuorta kohden ja kolme kappaletta työnantajaa (y-tunnusta) kohden ja ne myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä. Kesätyöseteliä ei saa käyttää päällekkäin tutustu ja tienaa -kampanjan kanssa. Tuki maksetaan työsuhteen päätyttyä, kun työnantaja ilmoittaa sähköpostitse työsuhteen toteutuneen. Ilmoitus sähköpostiin rekrytointi@mikkeli.fi viimeistään 30.9.2024 mennessä. Myönnetty tuki voidaan periä takaisin, mikäli myöhemmin käy ilmi, että lomakkeessa annetut tiedot ovat virheellisiä.

Yhteydenotot
Mikkelin kaupungin henkilöstöpalvelut
rekrytointi@mikkeli.fi