Tietoa Mikkelistä

Kesätyöseteli

Hakuaika on 1.2.2023 – haku on päättynyt. Kaikki setelit on jaettu tälle vuodelle 2023.

Vuonna 2023 Mikkelin kaupunki maksaa 400 euroa mikkeliläiselle työnantajalle, joka palkkaa vuonna 2006-2008 syntyneen mikkeliläisen nuoren kesätöihin kesätyösetelillä 1.5. – 31.8.2023 välisenä aikana. Nuoren tulee olla täyttänyt työn alkaessa 15 vuotta.

Kesätyöseteleitä on jaossa rajoitettu määrä, tänä vuonna 125 kesätyöseteliä. Setelin tarkoituksena on helpottaa nuorten työllistymistä paikallisiin yrityksiin, yhdistyksiin, järjestöihin ja säätiöihin. Kesätyösetelin hakuaika on 1.2. – 31.5.2023.

Kesätyösetelit jaetaan henkilöstöpalveluista hakujärjestyksessä. Mikkeliläinen vuonna 2006 – 2008 (nuoren tulee olla täyttänyt 15 vuotta työn alkaessa) syntynyt nuori voi hakea kaupungilta kesätyöseteliä itsensä työllistämiseksi.  

Kun nuori on sopinut itselleen kesätyöpaikan mikkeliläisestä yrityksestä, yhdistyksestä, järjestöstä tai säätiöstä, hän voi hakea 400 euron arvoista kesätyöseteliä. Kesätyösetelituki maksetaan nuoren työllistäneelle työnantajalle. Kesätyöseteliä hakevalla nuorella tulee olla täytettynä kaupungin nettisivuilta tulostettava kesätyösetelihakemus sekä työnantajan allekirjoittama todistus sovitusta kesätyöpaikasta.  

Työnantajan pitää olla y- tunnuksellinen yritys, yhdistys tai järjestö tai säätiö. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö. Työpäiviä on oltava vähintään 10 ja työtunteja vähintään 60, josta on maksettava ko. alan työehtosopimuksen mukaista vähimmäispalkkaa.  

Työnantaja hoitaa nuoren haastatteluun ja muut rekrytointiin liittyvät seikat omien käytäntöjensä mukaan ja solmii nuoren kanssa työehtosopimuksen mukaisen työsopimuksen ja hoitaa normaalit työnantajavelvollisuudet. Nuoren palkkaava yritys vastaa kaikista työnantajamaksuista ja lakisääteisistä vakuutuksista.

Kaupunki suosittaa työnantajaa käyttämään palkkauksen periaatteina alan työehtosopimusta, lisäksi on huomioitava laki nuorista työntekijöistä (998/1993). Työnantajan tulee tehdä kirjallinen työsopimus nuoren kanssa ja antaa kirjallinen työtodistus   palvelussuhteen päätyttyä. Työnantajan on kiinnitettävä erityistä huomioita nuorta työntekijää koskeviin työaika- ja turvallisuusmääräyksiin.  

Seteleitä annetaan maksimissaan yksi kappale nuorta kohden ja viisi kappaletta työnantajaa (y-tunnusta) kohden ja ne myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä. Tuki maksetaan työsuhteen päätyttyä, kun työnantaja ilmoittaa sähköpostitse työsuhteen toteutuneen. Ilmoitus sähköpostiin rekrytointi@mikkeli.fi viimeistään 30.9.2023 mennessä. Myönnetty tuki voidaan periä takaisin, mikäli myöhemmin käy ilmi, että lomakkeessa annetut tiedot ovat virheellisiä.

Yhteydenotot
Mikkelin kaupungin henkilöstöpalvelut
rekrytointi@mikkeli.fi