Tietoa Mikkelistä

Turvallisuus

Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus

Tapahtuman järjestäjä vastaa tapahtuman turvallisuudesta kokonaisuudessaan. Tutustu Tukesin sivuilta löytyvään tapahtumaturvallisuuden ohjeistukseen.

Järjestyslaki

Järjestyslaki edistää järjestystä ja turvallisuutta yleisillä paikoilla. Järjestyslaki koskee yleisesti käytettäviä paikkoja riippumatta siitä, kuka paikat omistaa. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi tiet, kadut, jalkakäytävät, torit, puistot, uimarannat, urheilukentät, hautausmaat, yleisön käytössä olevat rakennukset, kulkuneuvot, virastot, toimistot ja ravintolat. Päihdyttävän aineen nauttiminen on kiellettyä mm. yleisellä paikalla taajamassa järjestyslain 4 §:n poikkeuksia lukuun ottamatta.

Katso lisätietoja järjestyslaista poliisin nettisivuilta.

Järjestyksen valvonta ja vartiointi

Yleisötilaisuudessa tulee pääsääntöisesti olla nimettynä järjestyksenvalvojia. Järjestyksenvalvojien avulla järjestäjätaho takaa tapahtuman häiriöttömän ja turvallisen läpiviemisen.

Yleisötilaisuudesta on ilmoitettava kirjallisesti järjestämispaikan poliisilaitokselle vähintään viisi vuorokautta ennen tapahtumaa, jos sen järjestäminen edellyttää toimenpiteitä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, sivullisille tai ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi ja/tai erityisiä liikennejärjestelyjä. Ilmoitus on tehtävä aina, mikäli järjestäjä katsoo tapahtuman edellyttävän järjestyksenvalvojan tai yleisellä tiealueella toimivan liikenteenohjaajan läsnäoloa.

Järjestyksenvalvojien kokonaismäärä perustuu tapahtuman luonteeseen ja alueen laajuuteen tai hallittavuuteen yleensä. Järjestäjän tulee esittää turvallisuussuunnitteluun pohjautuen järjestyksenvalvojien määrää tapahtumaan.

Tapahtuman välittömään aukioloon liittyvän ajan ulkopuolinen huvialueen valvonta on vartiointia ja siten vartioimisliikkeiden toimialaan liittyvää toimintaa. Järjestyksenvalvojilla ei ole lupaa suorittaa yövartiointia. 

Lisätietoja yleisötilaisuuksien järjestämisestä poliisin nettisivuilla