MIKKI-hanke

MIKKI – Mikkelin kaupungin kestävä kiertotalous -hanke on saanut tukea ympäristöministeriöltä Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF). Hankkeen aikataulu on 1.6.2023–31.12.2024.

Haettava avustus
ympäristöministeriöltä 40 %
x€ alv 0 %
Kaupungin oma rahoitus 60 % x € alv 0 %
Hankkeen rahoitus yhteensä

Yhteystiedot

Saija Himanen
rakennuttajapäällikkö
saija.himanen (at) mikkeli.fi

Kalle Räinä
asemakaavapäällikkö
kalle.raina (at) mikkeli.fi

Sari Hämäläinen
kehitysinsinööri
sari.m.hamalainen (at) mikkeli.fi

Rahoittava viranomainen

Mikkelin kaupungin tavoitteena on olla edelläkävijöiden joukossa kierotalouden kehittämisessä ja materiaalivirtojen hyödyntämisessä. MIKKI-hankkeella pyritään rakennetun ympäristön vähähiilisempään hallintaan ja innovoimaan uusia käytänteitä. Kaupunki on asettanut strategiseksi tavoitteeksi hiilineutraalisuuden vuoteen 2035 mennessä. Tämä vaatii konkreettisia toimia, joilla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä mm. kiinteistöjen jäädessä pois käytöstä.

Purkuhankkeiden kiertotalous perustuu nykyisellään Metsäsairilan lajittelu- ja kierrätyskeskuksen toimintaan. Metsäsairila ei ole sijainniltaan optimaalisella etäisyydellä kaikkiin hankkeisiin nähden, jolloin materiaalien kuljettaminen tuottaa tarpeettomia kasvihuonekaasupäästöjä. Purkujätteiden uudelleen käyttö ja kierrättäminen lähellä muodostumispaikkaa vaatii vielä tehostamista, jotta hiilineutraaliustavoite voidaan saavuttaa.

Hankkeessa luodaan toimintamalli, jolla mahdollistetaan materiaalihallinta ml. infrarakentaminen ja asemakaavan ohjausvaikuttavuus kestävän kehityksen ratkaisut huomioiden. Prosessia pilotoidaan Mikkelin kaupungin keskustan tuntumassa sijaitsevalla Karjaportin alueella. Pilotissa valmistellaan tukitoiminta-alueella tapahtuva purkumateriaalien käsittely ja kierrättäminen. Materiaalien kierrättäminen tapahtuu ensisijaisesti kiinteistön sisällä ja toissijaisesti kaupungin infrahankkeissa. Digitaalinen massojenhallintajärjestelmä tehostaa kierrätystä ja vähentää massojen siirto- ja käsittelytarvetta.

Aikataulu ja toimenpiteet

Markkinavuoropuhelu 6/2023- 
Asemakaavan ohjausvaikuttavuuden kehitys 9/2023- 
Materiaalien digitaalisen hallinta-alustan kehittäminen 6/2023–12/2024 
Purkuhankkeen innovatiivinen hankinta- asiakirja ja prosessiohje 6/2023-12/2024 
Karjaportin alueen purku- ja pilaantuneisuuden kartoitus 6/2023-9/2024 
Inventointimallinnus 3/2024-9/2024 
Materiaalin hyödyntämisen suunnittelu meijerin ja karjaportin alueella 3/2024-9/2024 
Tukitoiminta-alueen lupaselvitys ja hakeminen 8/2023-12/2024 
Alueellinen materiaalikoordinointi 1/2024-12/2024