Tietoa Mikkelistä

Kaupunki työnantajana

Mikkelin kaupunki on monipuolinen työnantaja, joka tarjoaa laaja-alaisesti erilaisia työtehtäviä sekä mahdollisuuden tehtävä- ja urakiertoon. Haluamme tukea työssä kehittymistä sekä toivomme henkilöstömme myös aktiivisesti osallistuvan työn ja työyhteisön kehittämiseen. Mikkelin kaupunki on savuton työpaikka ja henkilöstöä kannustetaan tupakoimattomuuteen. Tavoitteenamme on, että kaupungilla työskentelee hyvinvoiva, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö, joka kokee työnsä merkitykselliseksi ja mielekkääksi.

Liikunta- ja kulttuuriedut

Mikkeli kaupungin henkilöstöllä on liikunta- kulttuuri- ja hyvinvointietuna e-passi.

Kaupungin tehtävät eri aloilla  

Mikkelin kaupungin työt ovat ihmisläheisiä palveluammatteja, joissa palvelualueiden tehtävät koostuvat hallinnollisista tai alakohtaisista asiantuntijatehtävistä sekä tukipalveluista. Esimerkiksi lasten ja nuorten parissa tehdään tärkeää ja merkityksellistä työtä muun muassa varhaiskasvatuksessa, opetustehtävissä tai kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluissa.

Kaupungin henkilöstöohjelman keskeiset tavoitteet ovat

  • osaava johtaminen ja esimiestyö
  • asiakaslähtöinen henkilöstön osaamisen kehittäminen
  • hyvinvoiva henkilöstö – aktiivinen ja ennakoiva välittäminen
  • Mikkelin tapa toimia – laadukkaat ja tehokkaat yhteiset toimintamallit