Tietoa Mikkelistä

Hyvinvointi, strategia ja talous

Mikkelissä hyvinvoinnin edistäminen on eri toimijoiden yhteistyötä. Kaupunki ja alueen muut toimijat, kuten oppilaitosten, seurakuntien, järjestöjen edustajat sekä yrittäjät toimivat yhdessä asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymään strategiaan. Strategialla Mikkeli yhtenäistää tekemistään ja pyrkimyksiään. Strategialla ja strategisella ohjauksella tehdään kaupungin toiminnasta johdonmukaista ja ennustettavaa. Strategialla rakennetaan asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta, kaupungin menestystä, elinvoimaa ja kilpailukykyä.

Mikkelin kaupunginvaltuusto hyväksyi Mikkelin kaupunkistrategian vuosille 2022-2025 kokouksessaan 13.12.2021.

Lisätietoja

Aki Kauranen
strategia- ja kehityspäällikkö
aki.kauranen@mikkeli.fi 
044 794 2093

Tiia Tamlander
talousjohtaja
tiia.tamlander@mikkeli.fi
040 129 5046