Tietoa Mikkelistä

Kaupungin johtoryhmä

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)mikkeli.fi 

Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen

johtoryhmän puheenjohtaja
puh. 044 459 7300
Vastuualueet
– kaupungin ja kaupunkikonsernin operatiivinen johtaminen
Painokelpoinen kuva

""

Hallintojohtaja Ari Liikanen

puh. 044 794 2031
Vastuualueet
– päätöksenteon tuki
– kansliapalvelut
Painokelpoinen kuva

Palvelualuejohtajat

""

Sivistysjohtaja Virpi Siekkinen

puh. 044 794 3000
Vastuualueet
– kansalaisopisto
– kirjastopalvelut
– kasvatus ja koulutus
– kulttuuripalvelut ja kulttuurilaitokset
– liikuntapalvelut
– nuorisopalvelut
– museot
Painokelpoinen kuva

""

Kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä

puh. 044 794 2515
Vastuualueet
– kaupunkiympäristö
– lomituspalvelut
– maankäyttö
– maaseutuasiat
– rakennusvalvonta
– pysäköintipalvelut
– tietoimi
Painokelpoinen kuva
Petri Mattila.

Henkilöstöjohtaja Petri Mattila

puh. 040 577 2670
Vastuualueet
– kaupunkikonsernin henkilöstöpolitiikan kehittäminen
– henkilöstöjohtaminen
– henkilöstöpalvelut
Painokelpoinen kuva

Vs. talousjohtaja Janne Skott

puh. 040 486 4188
Vastuualueet
– konsernitalouden suunnittelu ja ohjaus
– rahoitustoiminta
– kaupunkiomaisuuden hallinta
– talouden ohjaus ja controller-toiminta
– talousjärjestelmien kehitys
– konsernin tilitoimistopalvelut
– tietohallintopalvelut
– hankintapalvelut
Painokelpoinen kuva

""

Viestintä- ja markkinointipäällikkö Heidi Hänninen

johtoryhmän sihteeri
puh. 040 129 5048
Vastuualueet
– viestinnän ja markkinoinnin koordinointi
– viestinnän ja markkinoinnin tiimin johtaminen
Painokelpoinen kuva

Strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen

puh. 044 794 2093
Vastuualueet
– kaupunkistrategian valmistelu ja seuranta
– aluekehitys
– hankkeiden kuntarahoitus
– Mikkelin seudun hallinto
Painokelpoinen kuva

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Timo Paakki

johtoryhmän pysyvä asiantuntijajäsen
puh. 040 809 1627
sähköposti: timo.paakki@mikseimikkeli.fi
Vastuualueet
– kehitysyhtiön johtaminen
Painokelpoinen kuva

Kuvia saa käyttää vapaasti Mikkelin kaupunkia käsittelevissä artikkeleissa ja erilaisten tervehdysten yhteydessä.