Tietoa Mikkelistä

Muuta huomioitavaa

Rakenteet ja kalustus

Ennen tapahtumaa on hyvä kartoittaa, onko tilassa valmiina tarvittavaa äänentoistojärjestelmää ja kalustoa. Jos tarvittavaa kalustoa ei löydy, voidaanko ne saada esimerkiksi vuokrattua?

Onko tilaisuudessa arpajaisia, pelejä tai kilpailuja?

Yhden poliisilaitoksen alueella tapahtuviin arpajaisiin haetaan lupa poliisilaitoksen lupakansliasta. Useamman poliisilaitoksen alueella tapahtuviin arpajaisiin haetaan lupa poliisihallitukselta. Itä-Suomen poliisilaitos myöntää luvat arpajaisiin alueellaan. Ks. poliisin lupapalvelut Itä-Suomessa.

Pienarpajaiset

Arpajaislain mukaan yleishyödyllinen yhteisö tai säätiö saa toimeenpanna ilman erillistä lupaa tavara-arpajaiset, joissa arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on enintään 2 000 euroa ja joissa arpojen myynti ja voittojen jako tapahtuu samassa tilaisuudessa.

Aiotko kuvata mainoksia tai elokuvia?

Mikäli kuvaaminen herättää yleistä huomiota tai vaikuttaa esimerkiksi ihmisten liikkumiseen, käsitellään kuvaamista yleisötapahtumana. Yleisenä huomion herättämisenä voidaan pitää sitä, että yleisellä paikalla näytellään ja sitä kuvataan. Sen sijaan esimerkiksi pelkkä maisemien tai kaupunkikuvan kuvaaminen ei ole yleisötilaisuus.

Jos kuvaus tapahtuu yksityisen maanomistajan tai kiinteistönhaltijan maalla, lupa on kysyttävä maan tai kiinteistön omistajalta.

Mikäli elokuvan kuvaaminen yleisellä paikalla rajoittaa muiden liikkumista tai aiheuttaa liikennejärjestelyjä, tehdään ilmoitus poliisin lupapalveluihin ja kaupunkiympäristön palvelualueen kunnossapitopalveluihin.

Tarvitaanko tilapäisiä liikennejärjestelyjä?

Yleisesti maanteillä järjestettäviä tapahtumia ovat urheilukilpailut, kansanjuhlat, festivaalit, paraatit ja näytökset. Poikkeavasta käytöstä aiheutuvia haittoja ja vaaroja pyritään ehkäisemään liikennejärjestelyin ja valitsemalla tapahtuman ajankohta ja paikka tarkoituksenmukaisesti.

Tapahtuma voi tarvita mahdollisesti tilapäisiä liikennejärjestelyjä, jossa tarvitaan katujen sulkemisia, liikennevalojen laittamista vilkulle, tilapäisiä pysäköintialueita tai muita toimia liikennealueella.

Yleisötilaisuuksien edellyttämistä teiden sulkemisista on tiedotettava ja opastettava riittävästi. Kun tienpitäjänä on Mikkelin kaupunki, näihin toimenpiteisiin tulee hakea lupaa.

Yleisille maanteille luvat tapahtuman vaatimille erityistoimenpiteille haetaan ELY-keskukselta (pois lukien tien sulkeminen). Yleisten teiden sulkemista vaativien tapahtumien lupaviranomainen on poliisi. Tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia siitä, että ympäröivän alueen ja rakennusten pelastustiet ovat käytettävissä koko yleisötilaisuuden ajan.

Linkki Etelä-Savon ELY-keskuksen nettisivuille 

Tarvitsevatko tapahtumakävijät majoitusta?

Kaupungista löytyy kattava valikoima majoitusvaihtoehtoja. Mikkelin seudun virallinen matkailusivusto auttaa majoituksen löytämisessä.
puh. 044 794 5669
matkailu(at)mikkeli.fi
Maaherrankatu 22, 50100 Mikkeli
www.visitmikkeli.f

Liputus

Suomessa liputtamisesta valvoo sisäministeriö. Lippu on joko kansallislippu tai valtiolippu. Suomessa on virallisia liputuspäiviä ja päiviä, jotka on merkitty kalenteriin liputuspäiviksi. Lipun voi nostaa salkoon muulloinkin.

Suomen lipusta annetussa laissa lukee, että jokaisella on oikeus liputtaa Suomen lipulla. Lippu on pyrittävä nostamaan kello 8 ja laskemaan viimeistään klo 21 muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Suomessa toimitaan kansainvälisen liputuskäytännön mukaisesti. Eri maiden lipuilla liputtaessa on varmistettava, että kaikki liput ovat samaa lajia. Katso lisätietoa liputuksesta täältä.