MIKO - hanke

MIKO – Mikkelin ja Mäntyharjun kokonaisvaltainen kaupunkivesien ja haitallisten aineiden vähentämisen hallinta -hanke

MIKO-hankkeen tavoitteena on laatia Mikkelin ja Mäntyharjun kokonaisvaltaiset kaupunkivesien ja haitallisten aineiden vähentämisen hallintasuunnitelmat. Hallintasuunnitelmien avulla on tarkoitus parantaa vesistöön laskettavien hulevesien laatua. Hanke toteutetaan 1.1.2024–15.6.2025 välisenä aikana. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 238 900 euroa. Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 191 120 eurolla (80 %) vesiensuojelun tehostamisohjelmasta.

Hankkeen selvitysten avulla saadaan kattava kuva hulevesien kokonaisvaltaisesta tilanteesta kuntien vaikutukseltaan merkittävimmillä alueilla. Samalla määritellään likaantuneimmat hulevedet ja kohdennetaan uutta paikkakohtaisesti soveltuvaa käsittelyinfraa niiden muodostumisalueille sekä ehkäistään ennalta hulevesien muodostumista ja kohdistetaan puhdistus- ja käsittelytarvetta tarkoituksenmukaisimpiin paikkoihin. Hulevesien käsittelyinfran aineistoa hallitaan paikkatietoaineiston avulla.

Hankkeessa luodaan suunnitelmallisia menettelytapoja ja toimintamalleja siihen, kuinka jäte- ja hulevesien hallinta otetaan huomioon viemäriylivuotojen minimoimiseksi. Toimintamalli on monistettavissa ja hyödynnettävissä alan toimijoiden ja kuntien kesken.

Etelä-Savon ELY-keskus valvoo hankkeen edistymistä. Etelä-Savon ELY-keskuksessa asiaa hoitavat hankekoordinaattori Riina Tuominen ja ympäristöasiantuntija Katri Senilä.

Hankkeen kokonaiskustannukset ja -rahoitusYhteensä €Osuus %
Haettava rahoitus: Mikkeli ja Mäntyharju191 120 € 80 %
Omarahoitus: Mikkeli ja Mäntyharju47 780 € 20 %
Rahoitus yhteensä (€)238 900 € 100 %

Yhteystiedot

Mikkelin kaupunki

Antero Cederström
suunnittelupäällikkö
044 794 3211

Sami Kaipainen
yhdyskuntatekniikan valvoja
040 556 6457

Sari Hämäläinen
kehitysinsinööri
sari.m.hamalainen (at) mikkeli.fi

Mäntyharjun kunta

Ali Tiimonen
vesihuoltomestari
040 7000 413

Rahoittava viranomainen

Ympäristöministeriö ja Etelä-Savon ELY-keskus