Tietoa Mikkelistä

Sähkö, vesi ja rakennustyöt

Rakennustyöt

Et tarvitse lupaa rakennusvalvonnasta, kun kaupunki on luovuttanut alueen käyttöön ja kyseessä on alle neljä kuukautta käytössä oleva yleisörakennelma tai alle kaksi viikkoa paikalla pidettävä katsomo tai yleisöteltta. Muissa tapauksissa lupa on aina oltava.

Lupaa tai ilmoitusta vaativien rakenteiden pystyttämiseen tulee hakea lupa riittävän ajoissa rakennusvalvontaviranomaiselta, ennen suunniteltua tapahtumaa ja rakenteiden käyttöönottoa. Lupa haetaan www.lupapiste.fi sähköisen asioinnin kautta. Liitteenä tulee olla alueen vuokrasopimus, asemapiirustus alueesta ja rakenteiden sijoituspaikasta mittoineen sekä suunnitelmat haettavista rakenteista.

Viranomaisen suorittamaan naapureiden kuulemiseen tulee varata aikaa vähintään kaksi viikkoa.

Suunnitellut työt saadaan aloittaa, kun päätös on lainvoimainen. Viranhaltijapäätöksissä valitusaika 14 vrk, jonka jälkeen työt saa aloittaa, ellei päätökseen ole haettu muutosta.

Lupapäätöksestä ilmenee muut lupaehdot, jotka tulee huomioida ennen käyttöönottoa tai käytön aikana.

Muista tapahtuman järjestäjän vastuu

Tapahtuman järjestäjä vastaa aina teltta- ja muiden rakenteiden vakaudesta ja turvallisuudesta. Erityisesti telttarakenteiden kiinnittäminen maastoon tulee huomioida. Vuokra-alueen omistaja voi asettaa ehtoja alueen pintarakenteille, että niitä ei saa vaurioittaa. Tuulisidonnat tulee tällöin tehdä riittävillä painoratkaisuilla.

Pelastuslaitoksen kanssa lisäksi sovittava mm. riittävästä alkuammutuskalustosta ja poistumisreittien riittävyydestä ja merkitsemisestä.

Sähkö- ja vesipisteet

Tapahtuma-alueiden karttoihin on merkitty sähkö- ja vesipisteet, ja ne ovat tapahtuman järjestäjän käytössä tapahtuman ajan.