Tietoa Mikkelistä

Työharjoittelu Mikkelin kaupungilla

Opintoihin sisältyvä harjoittelu

Mikkelin kaupungin palvelualueilla voi tehdä eri alojen opintoihin liittyviä työharjoitteluja. Mikkelin kaupunki tekee työharjoittelusta oppilaitoksen kanssa sopimuksen. Harjoittelu on pääsääntöisesti opiskelijalle palkatonta. Mikäli harjoittelijaa haetaan määrättyä työtehtävää varten, esimerkiksi projektitehtäviin tai työnantajan tarpeesta lähteviin lopputöihin, voi harjoittelu joissain tapauksissa olla myös palkallista. Harjoittelun kesto määräytyy opiskeltavan alan ja tutkintotavoitteiden mukaan.

Yliopisto-opiskelijat

Mikkelin kaupungin palvelualueet ja liikelaitokset ottavat vuosittain eri määrän yliopistoharjoittelijoita 3 – 5 kuukauden mittaiseen harjoitteluun.

Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten toisen asteen opiskelijat

Mikkelin kaupungin palvelualueet ja liikelaitokset ottavat vuosittain eri määrän ammattikorkeakouluharjoittelijoita ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoita harjoitteluun. Harjoittelun pituus vaihtelee opiskelijan alan perusteella.

Opinnäytetyöt

Mikkelin kaupungin palvelualueilla ja liikelaitoksissa voi tehdä eri tutkintoihin ja koulutuksiin liittyviä opinnäytetöitä. Opiskelija voi ehdottaa opinnäytetyön aihetta kaupungille. Opinnäytetyön tekeminen ja opinnäytetyön aihe  voi lähteä myös työnantajan tarpeesta.

Opinnäytetyön tekeminen voidaan liittää työharjoittelun yhteyteen.

TET-harjoittelut

Työelämään tutustumisella eli TET-harjoittelulla tarkoitetaan 7. – 9. luokkalaisten tutustumista työelämään. TET-harjoittelun tavoitteena on antaa tietoa ja hiukan kokemusta työelämästä. TET-harjoittelua voi suorittaa Mikkelin kaupungin palvelualueilla ja liikelaitoksissa.

Oppilaitosyhteistyö

Mikkelin kaupunki haluaa tehdä aktiivisesti yhteistyötä paikallisten oppilaitosten kanssa tarjoamalla harjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja sekä mahdollisuuksia opinnäytetyön tekemiseen. Mikkelin kaupungin asiantuntijat tulevat mielellään esittelemään kaupunkia työnantajana sekä kaupungin työtehtäviä oppilaitoksiin. Olemme mukana myös muun muassa rekrytointimessuilla.

Harjoittelijaksi ottamisen edellytys on se, että Mikkelin kaupungilla on työnantajana mahdollisuus järjestää harjoittelijalle työhön opastus ja ohjaus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot

henkilostopalvelut@mikkeli.fi