Tietoa Mikkelistä

Kiertotaloushankkeet

Kielo – Kiertotalousloikka rakennusmateriaalien uudelleenkäytön parantamiseksi Mikkelissä

Mekstiili – Tehokasta tekstiilikiertotaloutta Etelä-Savoon

Verstas CO2 -hankkeessa edistetään myös kiertotalouteen siirtymistä

City Loops -hanke päättyi syyskuussa 2023

”City Loopsin päätyttyä Mikkelissä on nykyistä enemmän kiertotaloustyöpaikkoja ja taloudellista toimeliaisuutta kiertotalouden ympärillä, ja Mikkeli on tunnustettu ja arvostettu kiertotalouden kehittäjä eurooppalaisten pienten ja keskisuurten kaupunkien joukossa, sekä haluttu yhteistyökumppani suomalaisille ja ulkomaisille kunnille ja kaupungeille tulevissa kehitysprojekteissa.”

Mikkeli on mukana Euroopan kiertotalouskaupunkien julkilausumassa, Circular Cities Declarationissa (sivusto englanniksi)