Tietoa Mikkelistä

Innokaupunki Mikkeli

Mikkeli on yksi Suomen Innokaupungeista, jotka toteuttavat ekosysteemisopimuksia. Innokaupungit ovat uuden ajattelun tukijoita ja kirittäjiä, muutoksen edelläkävijöitä. Tavoitteena on vauhdittaa elinkeinoelämän uudistumista ja parantaa ihmisten elämää kaupunkiympäristöissä. Innokaupungit tukevat innovaatioita, soveltavat tutkimusta ja kokeiluita. Lisätietoja: innokaupungit.fi

Mikkeli is one of the InnoCities in Finland implementing ecosystem agreements. InnoCities support and promote new ways of thinking and act as pioneers of change. The goal is to expedite the reform of trade and industry and to improve people’s lives in urban environments. InnoCities support innovation and engage in the practical application of research and pilots. More information: innokaupungit.fi/en


Työ- ja elinkeinoministeriö on solminut Mikkelin kaupungin kanssa innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen vuosille 2021–2027. Ekosysteemisopimukset ovat osa hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö. Sopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuutta.

Ekosysteemisopimuksia on solmittu yhteensä 16 kpl, Mikkelin lisäksi mukana ovat Joensuu, Jyväskylä, Kajaani (ml. Sotkamo), Kokkola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta (ml. Imatra), Oulu, Pääkaupunkiseutu, Pori, Rovaniemi, Tampere, Seinäjoki, Turku ja Vaasa.

Mikkelin ekosysteemisopimus ja sen tavoitteet

Mikkelin ekosysteemisopimuksen painopistealueena on yhdyskuntavesien kiertotalous. Kaupunkiin on rakennettu sinisen biotalouden osaamiskeskus – Blue Economy Mikkeli (BEM), jonka vahvuuksia ovat

  • yhdyskuntavesien energiatehokas käsittely
  • uusioveden tuotanto
  • arvokkaiden jakeiden erottaminen hyötykäyttöön
  • haitta-aineiden kierron pysäyttäminen
  • lietteiden kestävä hyödyntäminen

BEM-osaamiskeskuksen perustan luovat kaupungin uusi jätevedenpuhdistamo ja sen TKI-tilat, LUT-yliopiston ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun TKI-toiminta sekä hyvin varustetut laboratoriot ja pilottilaitokset. BEM tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia testata laitteitaan ja ratkaisujaan turvallisesti aidossa ja modernissa puhdistamoympäristössä ja luoda uutta liiketoimintaa. Erityistä huomiota kiinnitetään vesihuollon digitalisaation edistämiseen.

Blue Economy Mikkeli -osaamiskeskus on osa kaupungin strategista kiertotalouden kehittämisalustaa, EcoSairilaa, joka keskittyy yhdyskunnan jätevirtoihin. Osaamiskeskuksen visiona on kehittyä valtakunnallisesti tunnetuimmaksi ja kansainvälisesti merkittäväksi vesialan keskittymäksi, joka tuottaa ratkaisuja maailman vesiongelmiin.

Lisätietoja

Blue Economy Mikkeli (BEM)
Ecosairila