Tietoa Mikkelistä

Mikkelin innovaatioekosysteemisopimus

Työ- ja elinkeinoministeriö on solminut Mikkelin kaupungin kanssa innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen vuosille 2021-2027. Ekosysteemisopimukset ovat osa hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö. Sopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuutta.

Ekosysteemisopimuksia on solmittu yhteensä 16 kpl, Mikkelin lisäksi mukana ovat Joensuu, Jyväskylä, Kajaani (ml. Sotkamo), Kokkola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta (ml. Imatra), Oulu, Pääkaupunkiseutu, Pori, Rovaniemi, Tampere, Seinäjoki, Turku ja Vaasa.

Mikkelin ekosysteemisopimus ja sen tavoitteet

Mikkelin ekosysteemisopimuksen painopistealueena on yhdyskuntavesien kiertotalous. Kaupunkiin on rakennettu sinisen biotalouden osaamiskeskus – Blue Economy Mikkeli (BEM), jonka vahvuuksia ovat

  • yhdyskuntavesien energiatehokas käsittely
  • uusioveden tuotanto
  • arvokkaiden jakeiden erottaminen hyötykäyttöön
  • haitta-aineiden kierron pysäyttäminen
  • lietteiden kestävä hyödyntäminen

BEM-osaamiskeskuksen perustan luovat kaupungin uusi jätevedenpuhdistamo ja sen TKI-tilat, LUT-yliopiston ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun TKI-toiminta sekä hyvin varustetut laboratoriot ja pilottilaitokset. BEM tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia testata laitteitaan ja ratkaisujaan turvallisesti aidossa ja modernissa puhdistamoympäristössä ja luoda uutta liiketoimintaa. Erityistä huomiota kiinnitetään vesihuollon digitalisaation edistämiseen.

Blue Economy Mikkeli -osaamiskeskus on osa kaupungin strategista kiertotalouden kehittämisalustaa, EcoSairilaa, joka keskittyy yhdyskunnan jätevirtoihin. Osaamiskeskuksen visiona on kehittyä valtakunnallisesti tunnetuimmaksi ja kansainvälisesti merkittäväksi vesialan keskittymäksi, joka tuottaa ratkaisuja maailman vesiongelmiin.

Lisätietoja

Blue Economy Mikkeli (BEM)
Ecosairila