Tietoa Mikkelistä

Terveys- ja ympäristötarkastajan tehtävät

Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden kesän määräaikaiset tehtävät

Näihin tehtäviin vaaditaan alan koulutusta.

Hakuaika 1.- 29.2.2024

Terveysvalvonnan tehtävät

Terveystarkastajan viransijainen

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut hakee terveystarkastajaa viransijaiseksi elintarviketiimiin ajalle 3.6.-30.8.2024. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut toimii osana Mikkelin kaupunkiorganisaatiota ja vastaa ympäristöterveydenhuollosta sekä ympäristönsuojelusta Mikkelin kaupungin sekä Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien alueella. Yhteistoiminta-alueen asukasmäärä on noin 68 000 asukasta, joista noin 53 000 asuu Mikkelin kaupungin alueella.

Mikkelin seudun ympäristöpalveluissa työskentelee terveysvalvonnassa kahdeksan terveystarkastajaa ja terveysvalvonnan johtaja. Toimipiste on Mikkelin kaupungin keskustassa. Terveystarkastajan viransijainen työskentelee ensisijaisesti elintarviketiimissä. Työtehtäviin kuuluu elintarvikelain edellyttämät valvonta-, neuvonta- ja tarkastustehtävät yhteistoiminta-alueella.

Viransijaisuuden menestyksellinen hoitaminen edellyttää aktiivista, oma-aloitteista ja tunnollista työotetta terveystarkastajan monipuoliseen työhön, joustavuutta, mukautumiskykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, ratkaisukeskeisiä toimintatapoja, halukkuutta kehittää ammattitaitoaan sekä hyviä yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja. Kokemus terveystarkastajan työstä etenkin elintarvikevalvonnassa sekä elintarvikealaan liittyvä muu koulutus katsotaan eduksi.

Viran hoito edellyttää ajokorttia ja oman auton käyttöä. Terveystarkastajan viran kelpoisuusvaatimukset ovat elintarvikelain (297/2021) 32 §:n ja terveydensuojelulain /763/1994) 7 §:n mukaiset. Hakemukseen tulee liittää tutkintotodistukset pdf-muodossa. Haastatteluun tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Jätä hakemuksesi Kuntarekryn kautta.

Kesäharjoittelija terveysvalvontaan

Terveysvalvonnan harjoittelijan kesätyö, jossa pääasiallisena vastuualueena on uimavesivalvontanäytteiden otto. Lisäksi harjoittelijalla on mahdollisuus osallistua terveysvalvonnan ja ympäristönsuojelun valvontatehtäviin yhdessä tarkastajien kanssa. Ajokortti ja oma auto ovat välttämättömiä. Työ alkaa 27.5.2024 ja päättyy 25.8.2024 tai sopimuksen mukaan.

Pätevyysvaatimuksena on harjoittelun alkaessa vähintään kahden vuoden ympäristöteknologian (AMK) tai vastaavat opinnot. Hakija ei saa olla valmistunut tai valmistua harjoittelun aikana.

Jätä hakemuksesi Kuntarekryn kautta.

Ympäristönsuojelun tehtävät

Näitä tehtäviä haetaan samalla hakulomakkeella Kuntarekryn kautta.

Määräaikainen ympäristötarkastaja / ympäristötarkastajan sijainen, 2 paikkaa (3-4 kk)

Määräaikainen ympäristötarkastaja osallistuu kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluviin valvonta- ja ympäristönsuojelun edistämistehtäviin sekä ympäristöntilan seurantaan koko Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueella. Valvontatehtäviin kuuluu mm. jätelain ja haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen valvontaa. Ympäristötarkastajan sijainen toimii vakituisten ympäristötarkastajien sijaisena ja vastaa erityisesti ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisista lupa- ja valvontatehtävistä. Molemmat tehtävät edellyttävät aiempaa työkokemusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä ja soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Määräaikaisen ympäristötarkastajan tehtävään voi soveltua myös opintojen loppuvaiheessa oleva henkilö, jolla on aiempaa kokemusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä. Ajokortti välttämätön. Palkka määräytyy tarkennetun tehtävänkuvan sekä koulutuksen perusteella ja on n. 2800-3300 e / kk.

Ympäristönsuojelun harjoittelija, 1 paikka (3 kk)

Ympäristönsuojelun harjoittelija osallistuu kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluviin valvonta- ja ympäristönsuojelun edistämistehtäviin sekä ympäristöntilan seurantaan koko Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueella. Valvontatehtäviin kuuluu erityisesti maa-aineslain, jätelain ja haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen valvontaa. Harjoittelupaikkaa voivat hakea ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen ympäristöalojen opiskelijat, joilla on mieluiten vähintään 2 vuotta opintoja takana. Aiempaa työ- tai harjoittelukokemusta ympäristönsuojelun alalta ei vaadita. Ajokortti välttämätön. Harjoittelijan palkka on 1746 e/kk.