Tietoa Mikkelistä

Terveys- ja ympäristötarkastajan tehtävät

Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden kesätyöpaikat

Ympäristöpalveluiden tehtävissä vaaditaan alan koulutusta jonkin verran, siksi näihin on oma hakulomakkeensa www.kuntarekry.fi 
 

Hakuaika 1.- 28.2.2023

Terveysvalvonnan harjoittelija, 1 paikka (3 kk)

Pääasiallisen vastuualueena uimavesivalvontanäytteiden otto. Lisäksi mahdollisuus osallistua terveysvalvonnan ja ympäristönsuojelun valvontatehtäviin yhdessä tarkastajien kanssa. Ajokortti ja oma auto välttämätön. Harjoittelijan palkka 1233 e/kk.

Määräaikainen ympäristötarkastaja / ympäristötarkastajan sijainen, 2 paikkaa (3-6 kk)

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut vastaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä viiden kunnan (Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa) alueella. Määräaikainen ympäristötarkastaja osallistuu kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluviin valvonta- ja ympäristönsuojelun edistämistehtäviin sekä ympäristöntilan seurantaan koko Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueella. Valvontatehtäviin kuuluu mm. jätelain ja haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen valvontaa. Ympäristötarkastajan sijainen toimii vakituisten ympäristötarkastajien sijaisena ja vastaa erityisesti ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisista lupa- ja valvontatehtävistä. Molemmat tehtävät edellyttävät aiempaa työkokemusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä ja soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Määräaikaisen ympäristötarkastajan tehtävään voi soveltua myös opintojen loppuvaiheessa oleva henkilö, jolla on aiempaa kokemusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä. Ajokortti välttämätön. Palkka määräytyy tarkennetun tehtävänkuvan ja koulutuksen perusteella.

Ympäristönsuojelun harjoittelija, 1 paikka (min. 3 kk)

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut vastaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä viiden kunnan (Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa) alueella. Ympäristönsuojelun harjoittelija osallistuu kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluviin valvonta- ja ympäristönsuojelun edistämistehtäviin sekä ympäristöntilan seurantaan koko Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueella. Valvontatehtäviin kuuluu erityisesti maa-aineslain, jätelain ja haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen valvontaa. Harjoittelupaikkaa voivat hakea ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen ympäristöalojen opiskelijat, joilla on mieluiten vähintään 2 vuotta opintoja takana. Aiempaa työ- tai harjoittelukokemusta ympäristönsuojelun alalta ei vaadita. Ajokortti välttämätön. Harjoittelijan palkka on 1233 e/kk.