Tietoa Mikkelistä

Yhteistyö viranomaisten kanssa

Etelä-Savon pelastuslaitos

Kun läsnä oleva henkilömäärä ylittää 200 henkeä, tapahtumaan tulee laatia pelastussuunnitelma.Pelastuslaitoksen internetsivuilta löytyy pohja sen laadintaan. Linkki pelastussuunnitelman pohjaan 

Suunnitelmat on tärkeää tehdä ajoissa, jotta pelastuslaitos ehtii neuvomaan, mikäli tarvetta on.

Itä-Suomen Poliisi

Hyvissä ajoin ennen tapahtumaa on syytä varmistua yhteistyössä poliisin kanssa tilaisuuden turvallisesta ja lainmukaisesta kulusta. Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille.

Onko tapahtuma yksityistilaisuus vai yleisötilaisuus?

Useammat tapahtumat ovat yksityistilaisuuksia, eivätkä tarvitse erillisiä ilmoituksia tai lupia. Tapahtuma, jossa on nähtävissä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia on kysymys yleisötilaisuudesta.

Yleisötilaisuus voi edellyttää kokoontumislain mukaisia erillisiä lupia tai ilmoituksia. Yleisötilaisuus on määritelty kokoontumislaissa. Tapahtumatyyppejä on hyvin moninaisia; markkinat, messut, kilpailut, konsertit, näytökset tai muita erillisiä tilaisuuksia, joihin muillakin kuin erikseen kutsutuilla henkilöillä on pääsy tapahtumaan.

Ilmoitusvelvollisten ja vapaiden tilaisuuksien rajanveto ei aina ole ihan yksinkertaista.

Yleisötilaisuudesta on ilmoitettava kirjallisesti järjestämispaikan poliisilaitokselle vähintään viisi vuorokautta ennen tapahtumaa, jos sen järjestäminen edellyttää toimenpiteitä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, sivullisille tai ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi ja/tai erityisiä liikennejärjestelyjä. www.poliisi.fi

Yleisötilaisuuden määrittelystä löytyy lisätietoa kokoontumislaista ja pelastustoimesta annetusta asetuksesta. Yli 200 henkilöä vetävät tapahtumat käsitellään yleisötilaisuutena

Ilmoituksien ja lupa-asioiden käsittelyajat voivat venyt kesän ruuhka-aikoina, jotka voivat hidastaa käsittelyaikaa.

Lupaprosessien näkökulmasta yleisötilaisuudet voidaan luokitella seuraavasti

Yksityisluonteiset tilaisuudet
Käsitellään kokoontumislain perusteella yleisötilaisuuksina, joista ei arvioida olevan haittaa yleiselle järjestykselle eikä turvallisuudelle. Ei ilmoitusvelvoitetta poliisille eikä pelastusviranomaisille.

Yleisötilaisuus, esim. kilpailut
Yleisötilaisuus, josta on tehtävä yleisötilaisuusilmoitus poliisille ja laadittava pelastussuunnitelma pelastusviranomaisille.

Yleisötilaisuus, tavanomaisimmat yleisötapahtumat
Tehtävä yleisötilaisuusilmoitus poliisille ja laadittava tapatuman turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat. Muuta huomioitavaa: aluekartta, vastuuvakuutus, Teosto, maankäyttölupa

Yleisötilaisuus, suuret ja vaikuttavat tapahtumat
Tehtävä yleisötilaisuusilmoitus poliisille ja laadittava tapahtumanturvallisuus- ja pelastussuunnitelmat. Poliisi tekee yleisötilaisuudesta erillisen lupapäätöksen. Muuta huomioitavaa aluekartta, vastuuvakuutus, Teosto, maankäyttölupa

Yhteystiedot

Palo- ja pelastustoimet
Hätänumero 112

Etelä-Savon Pelastuslaitos
Jääkärinkatu 16, 50100 Mikkeli
p. 020 1334408

Mikkelin poliisiasema
Käyntiosoite: Hallituskatu 4, 50100 Mikkeli
Postiosoite: Hallituskatu 4, 50100 Mikkeli
Poliisilaitoksen vaihde: 0295 450 311
Poliisipäivystys mm. rikosilmoitusten vastaanotto, poliisiasioiden neuvonta sekä opastus katutasossa.
Avoinna: ma – pe klo 8.00 – 16.15, la-su suljettu.

Essoten päivystys
Avoinna vuorokauden ympäri
Porrassalmenkatu 35, 50100 Mikkeli
p. 116 117

Suomen Punaisen Ristin Mikkelin osasto
Ensiapuryhmä tarjoaa ensiapupäivystyspalvelua yleisö- ja urheilu-tapahtumien järjestäjille.
Ota yhteyttä ensiapupäivystysvastaavaan Toni Onnelaiseen ja sovi tapahtumaasi sopivat ensiapupalvelut,
puh 050 5242020 tai ensiapupaivystys.mikkeli(at)gmail.com