Tietoa Mikkelistä

Puhdistamohanke

Mikkelin kaupunki on juuri saamassa valmiiksi historiallisen suuren investoinnin. Kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti uuteen jätevedenpuhdistamoon tehdystä investoinnista haetaan laajempaakin hyötyä, kuin laadukasta jätevedenkäsittelyä. Kaupungin strategiaan on nimetty kehittämisalustoja, joissa on juuri tämä ajatus. EcoSairila-kehittämisalustassa suurimmat odotukset kohdistuvat puhdistamon yhteyteen rakentuvaan testaus- ja kokeiluympäristöön. Se on Suomessa ainutlaatuinen ja myös kansainvälisesti kiinnostava mahdollisuus yrityksille. Uutta tekniikkaa voidaan testata todellisessa puhdistamoympäristössä. Puhdistamon perusprosessia ei tietysti riskeerata, vaan kaikki kokeilut tapahtuvat sen rinnalla, ja myös jatkona uusioveden tuotannossa. Uusiovesi mahdollistaa Metsä-Sairilan teollisuusalueen toimijoille ainutkertaisen tilaisuuden hyödyntää toiminnassaan vedenkierrätykseen liittyviä ratkaisuja. Myös vesitutkimus- ja koulutustoiminnalle syntyy uusia vaihtoehtoja.

Puhdistamohanke sekä siihen liittyvät operointipalvelut ja yrityskumppanuus ovat herättäneet kaupungissa paljon keskustelua, kysymyksiä ja myös huolta. Tähän kysymys-vastaus -kanavaan olemme koonneet jo esille nousseita kysymyksiä ja niihin vastauksia.

Tutustu kysymyksiin ja vastauksiin täällä

Voit myös esittää oman kysymyksesi. Lähetä se alla olevalla lomakkeella. Kysymyksiä käsitellään kerran (arki)päivässä.

Linkki kysymyslomakkeelle

Vastaajatiimi

Mikkelin vesiliikelaitos: vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki
MikseiMikkeli: toimitusjohtaja Juha Kauppinen, hankinta-asiantuntija Ilkka Liljander, EcoSairila-koordinaattori Panu Jouhkimo
Mikkelin kaupunki: tekninen johtaja Jouni Riihelä