TE2024 E-Savo -hankkeen blogi: Etelä-Savon työllisyysalueet muodostumassa

Seija Lehtonen ja Tiina Ikonen.

Etelä-Savossa työvoimapalvelu-uudistus on edennyt vaiheeseen, jossa työllisyysalueiden sopimukset lähetetään Työ- ja elinkeinoministeriöön. TEM asetti sopimusten lähettämisen aikarajaksi lokakuun lopun.

Mikkelin seudulla on saatu kaikkien kunnanvaltuustojen päätökset, jotka haluavat muodostaa työllisyysalueen Mikkelin kaupungin kanssa. Järjestämissopimuksen allekirjoittivat Mikkelin kaupungin edustajien lisäksi Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan kuntien edustajat. Mikkelin seudun työllisyysalueen vastuukuntana toimii Mikkelin kaupunki.

Mikkelin seudun työllisyysalueen järjestämissopimus lähetettiin työ- ja elinkeinoministeriöön (TEM) tiistaina 24.10.2023. Järjestämissopimuksen liitteenä on palvelusuunnitelma, joka on alustava suunnitelma työvoimapalveluiden toteuttamisesta Mikkelin seudun työllisyysalueella. Savonlinnan hakemus liitteineen lähti samalla viikolla.

Savonlinnan kaupunki hakee työllisyysaluetta yhteisellä poikkeuslupahakemuksella Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien kanssa. Vastuukuntana Savonlinnan seudulla toimii Savonlinnan kaupunki. Pieksämäen kaupunki hakeutui mukaan Keski-Savon työllisyysalueeseen, jossa vastuukuntana toimii Varkauden kaupunki. Valmistelujen yhteydessä on todettu Etelä-Savon tulevien työllisyysalueiden välisen yhteistyön tarve ja selkeä tarve myös ylialueelliselle yhteistyölle muiden Itä-Suomen työllisyysalueiden kanssa.

Palvelusuunnitelmaa on valmisteltu TE2024 E-Savo -hankkeessa ja laajalla Etelä-Savon TE-toimiston ja Mikkelin kuntakokeilun henkilöstöpanoksella. Myös Etelä-Savon ELY-keskus on osallistunut valmisteluun. Suunnitelma tarkentuu vuoden 2024 aikana. Tulevat alueet eivät ota TE-palveluiden nykyisiä tiloja käyttöön liikkeenluovutuksen yhteydessä Mikkelissä, Savonlinnassa eikä Pieksämäellä. Entisten tilojen käyttö on kuitenkin mahdollista erillisin sopimuksin.

Valmistelu on edennyt hankkeen osalta hyvin eri tahojen kanssa. Kunnanhallitusten ja kunnanvaltuustojen edustajille järjestettiin elokuun lopussa info- ja keskustelutilaisuus samanaikaisesti Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa. Kuntapäättäjiä askarrutti erityisesti toimipaikat ja palvelupisteiden saavutettavuus, yhteistyö hyvinvointialueen kanssa, tietojärjestelmät sekä kotoutumispalvelut. TE2024 E-Savo -hanke on jakanut tietoa ja tilannekatsauksia kuntapäättäjille suunnatun tilaisuuden lisäksi kuntakohtaisin tapaamisin.

Seuraavaksi tehtävänä onkin keskittyminen tulevien työvoimapalvelujen yksityiskohtiin eli vuorossa on palvelusuunnitelman tarkentaminen ja työvoimapalveluiden rakentaminen. Tavoitteena on tuottaa Suomen parhaat työvoimapalvelut, palvellen asiakaslähtöisesti sekä henkilöasiakkaita että työnantajia. Palvelusuunnitelman jatkotyö vuoden 2024 aikana tulee määrittelemään myös sen, miten eri kuntien työllisyyspalveluiden henkilöstöresursointi tullaan vuoden 2025 alusta järjestämään.

TEM julkistaa päätökset eri työllisyysalueista 29.2.2024 mennessä. Kuluvan vuoden marraskuun loppuun mennessä on luvattu tiedottaa mahdollisista poikkeuslupahakemusten jatkokäsittelyistä.

Edessä on jännittävä marraskuu, jonka ajan aiomme toki käyttää tehokkaasti palveluita suunnitellen eri vaihtoehdot huomioon ottaen.

Teksti: Projektiasiantuntijat Tiina Ikonen ja Seija Lehtonen

Eduskunta hyväksyi TE-palvelujen siirtoa kunnille koskevat lait 1.3.2023. Järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025. Etelä-Savon osalta siirtoa valmistelee TE2024 E-Savo -hanke, jota rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto ja toteuttaa Mikkelin kaupunki.

Kuva: Seija Lehtonen ja Tiina Ikonen. (FCG).

Lisätietoja hankkeesta