TE2024 E-Savo -hankkeen päätösblogi: Työvoimapalveluiden siirtäminen kunnille jatkuu

Hanketyöntekijöitä.

Vuosi sitten huhtikuun alussa kaksi TE2024 E-Savo -hankkeen projektityöntekijää alkoi valmistella työ- ja elinkeinopalveluiden siirtoa valtiolta kunnille Etelä-Savossa. Into ja usko valmistelussa onnistumiseen oli kova, tosin epävarmuuksiakin oli, kirjoittavat hankkeen työntekijät.  

Asian ympärillä pyöri monella taholla paljon kysymyksiä. Eikä valmistelijoilla ollut vielä aavistustakaan kaikista mahdollisista eteen tulevista byrokratian kuvioista ja muista kommervenkeistä. Kiirastorstaina, tuolloin neljäntenä työpäivänä, vedettiin hankkeen kick off-tilaisuus Teamsissa aika isolle joukolle. Tilaisuus oli osallistujien – tai ainakin pomomme – mukaan onnistunut ja antoi pontta jatkoon: ”Lennetään sitä kuuhunkin!”

Rohkeina ja aktiivisina kokosimme erilaisia työryhmiä valmistelemaan asioita. Tarkoitushan oli, että hankkeeseen osallistetaan paljon eri asiantuntijoita. Projektiasiantuntijat toimivat fasilitaattoreina ja kokosivat sisällöllistä asiantuntemusta TE-palveluita toteuttavalta henkilöstöltä ja sidosryhmiltä. Näin valmistelun tueksi saatiin monia nykytilan kuvauksia ja swot-analyysejä sekä visioita, millaiset työvoimapalvelut Etelä-Savossa pitäisi olla.

Alusta alkaen oli selvää, että Savonlinna hakee omaa poikkeusaluetta yhdessä Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kanssa. Pieksämäki mietti kauan, hyväksyäkö kutsun Mikkelin seudun työllisyysalueeseen vai liittyäkö kimppaan Joroisten, Leppävirran ja Varkauden kanssa. Lopulta Keski-Savon alue muodostui edellä mainittujen kuntien kesken. Näin hanketyö painottui Mikkelin seudun alueen valmisteluun. Valmistelussa kuitenkin otettiin huomioon myös yhtenäisen Etelä-Savon työllisyysalueen mahdollisuus. Teimme koko hankkeen ajan yhteistyötä kaikkien alueiden ja kuntien kanssa.

Hankevuosi oli työntäyteinen ilman pidempiä lomia. Työskentelytilat meille oli varattu Ohjaamolta, Savilahdenkadulta. Se mahdollisti tiedon lisäämisen muun muassa nuorten palveluista ja Magee-hankkeesta. KOTO24-lakiuudistus on kulkenut hankkeessa mukana ja otettu huomioon työryhmissä. Toki hanketyö kosketti muitakin työllisyyttä hipovia hankkeita. Teimme työtä laajasti verkostoituen ja vieraillen eri kunnissa, joihin meidät kutsuttiin. Luottamushenkilöille järjestimme elokuussa 2023 yhteisen infotilaisuuden TE-uudistuksesta. Mikkeliin, Savonlinnaan ja Pieksämäelle kokoontui iso joukko luottamushenkilöitä ja kuntien johtoa kuulemaan ja keskustelemaan uudistuksesta. Edessä oli vielä tehtävänä isoja päätöksiä siitä, mitä tulee tehdä työvoimapalveluiden varmistamiseksi kunnan asukkaille.

Hyvissä ajoin ennen määräaikaa 31.10.2023 saimme kaikilta Mikkelin seudun työllisyysalueen sopijakuntien kuntajohtajilta allekirjoitukset vastuukuntasopimukseen ja järjestämissuunnitelmaan. Marraskuussa iloitsimme työ- ja elinkeinoministeriöstä ennenaikaisesti tulleista työllisyysaluepäätöksistä, jotka olivat toiveiden mukaiset ja Etelä-Savoon muodostui kolme työllisyysaluetta. Saimme jatkaa palveluiden ja hallinnon suunnittelua ilman perälautamenettelyä.

Hankkeen alkuvuotta 2024 väritti vahvasti TE-toimistojen yt-prosessit. Hanketyönä koostettiin tietopaketteja liikkeenluovutukseen liittyvän yt-menettelyn tueksi ja osallistuttiin Mikkelin kaupungin omien hallinnollisten prosessien eteenpäin viemiseen. Hanke tuotti yhdessä Etelä-Savon TE-toimiston kanssa vielä iltakoulut kaikkien kolmen työllisyysalueen kuntapäättäjille, koskien työvoimapalvelujen uudistuksen kuntavaikutuksia. Näin kunnissa oltiin taas vähän enemmän perillä siitä, mitä työllisyyspalvelujen siirto kunnille merkitsee. Työllisyysstrategiaa käynnisteltiin yhdessä Mikkelin seudun kuntien kanssa. Strategiaan tarttuu tarkemmin työllisyysjohtaja Jukka Ollikainen, joka aloittaa tehtävässään huhtikuussa 2024.

Tiina Ikonen jatkaa Mikkelin seudun työvoimapalvelujen valmistelua vuoden 2024 loppuun asti parinaan Mari Koivunen. Lisävahvistukseksi on saatu hetkeksi myös Mirka Immonen avustamaan erilaisissa juoksevien asioiden hoitamisessa. Seija Lehtonen siirtyi Kuntaliittoon jo maaliskuussa työskentelemään valtakunnallisesti TE2024-asioiden parissa ja tukee muutoskoordinaattorina kuntien valmistelua elinvoima ja talous -yksikön muutostukitoimiston joukon kanssa.

Tiina ja Seija kiittävät yhteistyöstä kaikkia vuoden aikana tavattuja osapuolia. Julkiset työvoimapalvelut siirretään kuntien vastuulle 1.1.2025 alkaen.

Artikkelia muokattu 4.4.2024 sekä vaihdettu artikkelin kuvaksi kuva hanketyöntekijöistä.