Alueelliset kompostointitarkastuskierrokset ovat alkaneet

Biojäteastia.

Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomainen sekä Mikkelin seudun ympäristöpalvelut ovat aloittaneet alueelliset kompostointitarkastuskierrokset.

Jokaisella kiinteistöllä tulee olla järjestettynä jätehuoltomääräysten mukainen biojätteenkäsittely (jätehuoltomääräykset täyttävä lämpöeristetty kompostori, kimppakompostori, jätekuljetusyrityksen bioerilliskeräys tai biokimppa tai Metsä-Sairilan bioaluekeräyspisteasiakkuus).

Jätteen haltijalla, joka käsittelee kiinteistön biojätteet kompostorissa, on lainsäädännöllinen velvollisuus antaa tiedot jätehuoltoviranomaiselle (kompostointi-ilmoitus). Biojätteen käsittelytiedot ilmoitetaan ensisijaisesti Metsä-Sairilan ylläpitämään sähköiseen Oma-Sairila-asiointipalveluun. Ilmoituksen voi jättää myös Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomaiselle sähköisellä lomakkeella.