Palvelut

Jätehuolto

Jätehuoltoviranomaisena Mikkelissä toimii kaupunkikehityslautakunta, joka toimii asumisen ja toimintaympäristön palvelualueella. Jätehuollon valvovina viranomaisina ovat Mikkelin seudun ympäristölautakunta sekä Etelä-Savon ELY-keskus.

Jätehuollon viranhaltijatehtäviä hoitaa jäteasiain tarkastaja, joka muun muassa päättää kiinteistökohtaisen jätteenkeräyksen tyhjennysvälin pidennyksistä sekä jätemaksujen perimättä jättämisestä ja kohtuullistamisesta.

Lakisääteisiä jätehuollon palvelutehtäviä hoitaa Metsäsairila Oy, joka on Mikkelin kaupungin omistama jätehuoltoyhtiö.

Metsäsairila Oy:n tehtävänä on ylläpitää toimialueen jätteenkäsittelylaitosta (Metsä-Sairilan jätekeskusta), vastata alueen hyötyjätteiden kierrätyksestä sekä vaarallisen jätteen jätehuollosta, ylläpitää ja kehittää Mikkelin haja-asutusalueen jätepisteverkostoa sekä kehittää toimialueen jätehuoltoa, antaa jäteneuvontaa ja tiedotusta.

Ajankohtaista

Toimintaohjeet

Jäteastian tyhjennysväleihin sekä aluekeräyspisteen maksuihin voi hakea muutosta kirjallisesti täyttämällä hakemuslomakkeet. Kaikki jätehuoltoviranomaisen hakemukset ja ohjeet löytyvät täältä. Asian käsittelyn nopeuttamiseksi lue ohjeet huolella ja valitse hakemustasi koskeva oikea lomake. 

Ohjeita

Verkkoasiointi

Muutoksen hakeminen jätemaksuun

Tällä lomakkeella voidaan hakea jätemaksun kohtuullistamista tai perimättä jättämistä ennen laskun saapumista.

Sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysvälin pidennyshakemus

Tällä lomakkeella haetaan jätehuoltomääräysten mukaiseen sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysvälin pidennystä yli neljään (4) viikkoon.

Jätemaksumuistutus

Tällä lomakkeella voidaan hakea jätemaksun kohtuullistamista tai perimättä jättämistä laskun saavuttua.

Ilmoitus tyhjennysvälin pidentämiseksi 2 viikosta 4 viikkoon

Tällä lomakkeella ilmoitetaan sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysvälin pidentämisestä 2 viikosta 4 viikkoon.

Kompostointi-ilmoitus / Biojätteen käsittely kiinteistöllä

Tällä kompostointi-ilmoituslomakkeella ilmoitetaan kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen käsittelystä.

Sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysten keskeytyshakemus

Tällä lomakkeella haetaan jäteastian tyhjennysten keskeytystä määräajaksi kiinteistön ollessa käyttämätön.

Linkkejä

Jätelaki

Laki jätelain muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus jätteistä

Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräykset

Mikkelin kaupungin jätetaksa 2023

Metsäsairila Oy hinnasto 2023

Metsäsairila Oy Biojäte ajoreittikartta 2023

Metsäsairila Oy Sekajäte ajoreittikartta 2023

Periaatteet ja menettelytavat

Risujen- ja puutarhajätteen polttaminen (Etelä-Savon pelastuslaitos)

Katujen, viheralueiden ja yleisten alueiden ylläpito

Mikkelin kaupungin jätetaksan mukaisen jätehuollon perusmaksun kertymä ja käyttö 2022

Tietosuojaseloste


Yhteystiedot

JÄTEHUOLTOVIRANOMAINEN

Henkilökohtainen asiakaspalvelu:

Jätehuoltoviranomainen tavattavissa kaupungin virastotalolla ajanvarauksella.

Ajanvaraus jätehuollon asioissa

040 129 4943

Kaupungin virastotalo
rakennusvalvonnan toimipiste
Maaherrankatu 9-11, 2. krs
50100 Mikkeli

Postiosoite
(hakemusten palautus)
PL 33
50101 Mikkeli

Nina Viskari
jäteasiain tarkastaja
040 129 4807

Teemu Männistö
vs. jäteasiain tarkastaja
0400 653 596

Anne-Marika Kekäläinen
jätehuollon toimistosihteeri
040 129 4943

Eveliina Turtiainen
projektityöntekijä
kompostointi-ilmoitukset
040 665 0156

jatehuoltoviranomainen(at)mikkeli.fi 

etunimi.sukunimi(at)mikkeli.fi 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


METSÄSAIRILA OY

Käyntiosoite
Arkistokatu 12
50100 Mikkeli

Postiosoite
PL 106
50101 Mikkeli

jatehuolto(at)metsasairila.fi

www.metsasairila.fi