Palvelut

Jätehuolto

Jätehuoltoviranomaisena Mikkelissä toimii kaupunkikehityslautakunta, joka toimii asumisen ja toimintaympäristön palvelualueella. Jätehuollon valvovina viranomaisina ovat Mikkelin seudun ympäristölautakunta sekä Etelä-Savon ELY-keskus.

Jätehuollon viranhaltijatehtäviä hoitaa jäteasiain tarkastaja, joka muun muassa päättää kiinteistökohtaisen jätteenkeräyksen tyhjennysvälin pidennyksistä sekä jätemaksujen perimättä jättämisestä ja kohtuullistamisesta.

Lakisääteisiä jätehuollon palvelutehtäviä hoitaa Metsäsairila Oy, joka on Mikkelin kaupungin omistama jätehuoltoyhtiö.

Metsäsairila Oy:n tehtävänä on ylläpitää toimialueen jätteenkäsittelylaitosta (Metsä-Sairilan jätekeskusta), vastata alueen hyötyjätteiden kierrätyksestä sekä vaarallisen jätteen jätehuollosta, ylläpitää ja kehittää Mikkelin haja-asutusalueen jätepisteverkostoa sekä kehittää toimialueen jätehuoltoa, antaa jäteneuvontaa ja tiedotusta.

Hakemuslomakkeet

Huomiotavaksi: Jätehuollon hakemusten käsittely on ruuhkautunut suuren hakemusmäärän vuoksi, pahoittelemme viivettä.

Kaikki jätehuoltoviranomaisen hakemukset ja ohjeet löytyvät täältä. Asian käsittelyn nopeuttamiseksi lue ohjeet huolella ja valitse hakemustasi koskeva oikea lomake. 

Ajankohtaista

  • Kompostointi-ilmoituksien vastaanottaminen: Biojätteen käsittelytiedot ilmoitetaan ensisijaisesti Metsäsairila Oy:n ylläpitämään sähköiseen OmaSairila-palveluun osoitteessa oma.metsasairila.fi. Biojätteen käsittelytietojen ilmoittaminen ei vaadi kirjautumista kyseiseen palveluun. Mikäli OmaSairila -palvelu ei ole käytettävissä, niin kompostointi-ilmoituksen voi tehdä myös jätehuoltoviranomaiselle, biojätteen käsittelystä kiinteistöllä -lomakkeella, joka on saatavissa Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomaisen www-sivujen lisäksi myös Mikkelin kaupungin asiointipisteistä.

  • Huomioitavaksi: Kun biojätteen käsittelytiedot ovat ilmoitettu jätehuoltoviranomaiselle 01.04.2022 alkaen sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysvälin pidennyshakemuksella / ilmoituksella tai Metsäsairila Oy:n OmaSairila-palveluun, ei erillistä kompostointi-ilmoitusta jätehuoltoviranomaiselle tarvitse jättää.

  • Kunnan tiedote vuosittain kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalvelujen käyttäjille jätemaksun ja mahdollisen perusmaksun kertymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty. Jätehuollon perusmaksu 2021_Mikkelin kaupunki

  • Jätemaksu on maksettava viimeistään jätelaskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa laskussa ilmoitettuna eräpäivänä muutoksenhausta huolimatta (Jätelaki 83 §). 
  • Jätemaksumuistutus ja muutoksen hakeminen jätemaksuun-hakemuksille pyydetään lisäämään valokuva kohteesta asian käsittelyn nopeuttamiseksi. Valokuvia voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen: jatehuoltoviranomainen(at)mikkeli.fi. Hakemukseen liittyvä mahdollinen valvontakäynti kiinteistön tilanteen tarkastamiseksi pidentää hakemuksen käsittelyaikaa.
  • Ohje huoneistotietojen korjaamiseen, liittyen jätehuollon perusmaksuun

Huoneistojen yhdistäminen (jätehuollon maksuun liittyen)

  • Ohje purkukuntoiselle rakennukselle, liittyen jätehuollon perusmaksuun

Jätehuollonperusmaksu purkukuntoinenkohde

Toimintaohjeet

Jäteastian tyhjennysväleihin sekä aluekeräyspisteen maksuihin voi hakea muutosta kirjallisesti täyttämällä hakemuslomakkeet.

Lomakkeet hakemuksiin löydät täältä: https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/asuminen/jatehuolto/hakemuslomakkeet  

Verkkoasiointi

Muutoksen hakeminen jätemaksuun

Tällä lomakkeella voidaan hakea jätemaksun kohtuullistamista tai perimättä jättämistä ennen laskun saapumista.

Sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysvälin pidennyshakemus

Tällä lomakkeella haetaan jätehuoltomääräysten mukaiseen sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysvälin pidennystä yli neljään (4) viikkoon.

Jätemaksumuistutus

Tällä lomakkeella voidaan hakea jätemaksun kohtuullistamista tai perimättä jättämistä laskun saavuttua.

Ilmoitus tyhjennysvälin pidentämiseksi 2 viikosta 4 viikkoon

Tällä lomakkeella ilmoitetaan sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysvälin pidentämisestä 2 viikosta 4 viikkoon.

Kompostointi-ilmoitus / Biojätteen käsittely kiinteistöllä

Tällä kompostointi-ilmoituslomakkeella ilmoitetaan kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen käsittelystä.

Sekalaisen yhdyskuntajäteastian tyhjennysten keskeytyshakemus

Tällä lomakkeella haetaan jäteastian tyhjennysten keskeytystä määräajaksi kiinteistön ollessa käyttämätön.

Linkkejä

Jätelaki

Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräykset

Mikkelin kaupungin jätetaksa

Periaatteet ja menettelytavat

Risujen- ja puutarhajätteen polttaminen (Etelä-Savon pelastuslaitos)

Roska-astiat yleisillä alueilla

Tietosuojaseloste


Yhteystiedot

JÄTEHUOLTOVIRANOMAINEN

Henkilökohtainen asiakaspalvelu:
Jätehuoltoviranomainen tavattavissa kaupungin virastotalolla ajanvarauksella.

Ajanvaraus jätehuollon asioissa
040 129 4943

Kaupungin virastotalo
rakennusvalvonnan toimipiste
Maaherrankatu 9-11, 2krs
50100 Mikkeli

Postiosoite
(hakemusten palautus)
PL 33
50101 Mikkeli

Teemu Männistö
vs. jäteasiain tarkastaja
0400 653 596

Anne-Marika Kekäläinen
jätehuollon toimistosihteeri
040 129 4943

Eveliina Turtiainen
projektityöntekijä
kompostointi-ilmoitukset
040 665 0156

jatehuoltoviranomainen (at)mikkeli.fi 

etunimi.sukunimi(at)mikkeli.fi 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


METSÄSAIRILA OY

Käyntiosoite
Arkistokatu 12
50100 Mikkeli

Postiosoite
PL 106
50101 Mikkeli

jatehuolto(at)metsasairila.fi

www.metsasairila.fi