TE2024 E-Savo -hankkeen blogi: Asiantuntijaryhmät on nimetty ja työskentely on alkanut

Seija Lehtonen.

TE2024 E-Savo -hankkeen blogissa projektiasiantuntijat kirjoittavat julkisten työllisyyspalveluiden siirrosta valtiolta kunnille.

Julkisten työllisyyspalveluiden siirtoa valtiolta kunnille valmisteleva TE2024 E-Savo -hanke käynnistyi pääsiäisviikolla. Kick off -tilaisuuden jälkeen alkoi yhteistyömme eri toimijoiden kanssa. 

Hankkeen työ on edennyt työvoimapalveluiden kokonaisuutta valmistelevien asiantuntijaryhmien nimeämisellä ja työskentelyn aloittamisella. Valmistelevissa työryhmissä pohditaan muun muassa lähipalveluna toteutettavia henkilöasiakaspalveluita, elinkeinopalveluihin integroitavia työnantaja- ja yrityspalveluita, koulutuksen ja työvoiman osaamisen kehittämistä sekä asiakastietojärjestelmiä.

Henkilöstön ja osaamisen sijoittuminen uusissa palveluorganisaatioissa on iso muutos TE-toimiston ja kuntien työntekijöille. Kuitenkin asiakkaille uudistuksen näkyvin muutos saattaa olla työllisyyspalveluiden vastaanottotilojen vaihtuminen.  Eri työryhmät työskentelevät porrastetusti: esimerkiksi asiakaspalvelutiloja mietitään työvoimapalvelualueeseen kuuluvien kuntien varmistuttua. Kaikkiin työryhmiin osallistetaan kuntien, ELY-keskuksen ja TE-palvelujen henkilöstöä, ja ryhmien työskentely jatkuu asiakokonaisuuksista riippuen lähes koko vuoden 2024. Työryhmien vetopareiksi on pyritty valitsemaan sekä TE-toimiston että kuntapuolen henkilöitä. Myös hyvinvointialueen henkilöstöä on mukana ryhmissä, joissa tarvitaan sosiaali- ja terveydenhoitopuolen asiantuntemusta.

Vaihtoehtoiset työvoimapalvelualueet ovat näillä näkymin Mikkeli-vetoinen Etelä-Savo pois lukien Savonlinnan alue. Savonlinna hakee poikkeuslupaa vastuukuntana alueena, johon kuuluisivat myös Enonkoski, Rantasalmi ja Sulkava sekä ehkä myös Parikkala. Pieksämäki miettii mahdollisuutta kuulua niin sanottuun Keski-Savon työvoimapalvelualueeseen Joroisten, Leppävirran ja Varkauden kanssa, samoin kuin mahdollisuutta kuulua oman maakunnan työvoimapalvelualueeseen. Työllisyysalueen tulisi muodostaa alueellisesti yhtenäinen, työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimiva alue. 

Mikkelin kaupungin ja Etelä-Savon elinvoiman kehittämisen kannalta mahdollisimman laaja työvoimapalvelualue olisi eduksi. Niinpä Mikkelin kaupunki odottaa Etelä-Savon kunnilta vastausta lähettämäänsä työvoimapalvelualuetiedusteluun toukokuun loppuun mennessä, mitkä kunnat haluavat samaan alueeseen Mikkeli vastuukuntana. 

Seuraava aikatauluetappi on lokakuun loppu, johon mennessä yhteistoiminta-alueen muodostavien kuntien on ilmoitettava päätöksestään työ- ja elinkeinoministeriölle: kahden viikon kuluessa päätöksen tekemisestä on toimitettava sopimus yhteisestä toimielimestä. Tuota kaikkea ennen asiasta on tietysti pitänyt tehdä päätös eri kuntien valtuustoissa. Kunnat ovat eri vaiheissa päätöksenteossa. Voi olla, ettei kaikissa kunnissa ole vielä tiedostettu, miten isosta uudistuksesta on kyse. Kyseessä on muutos, johon kannattaa nyt paneutua kunnolla, sillä onnistuneilla järjestelyillä voi olla kuntien elinvoimaisuutta suurestikin lisäävä vaikutus.  

Linkki: Lisätietoja hankkeesta

Teksti: Projektiasiantuntija Seija Lehtonen (kuvassa)

Eduskunta hyväksyi TE-palvelujen siirtoa kunnille koskevat lait 1.3.2023. Järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025. Etelä-Savon osalta siirtoa valmistelee TE2024 E-Savo -hanke, jota rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto ja toteuttaa Mikkelin kaupunki.