Konserni- ja elinvoimajaoston päätöksiä 21.6.2023

Mikkelin kaupungintalo.

Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 21.6.2023

§ Esityslista

§ 59 Tarkennettu ennakkokanta Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n investointihankkeeseen

Naistinki Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsi saamansa tarkennetun esittelyn tiedoksi.

Esittelijä täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: Kaupunki suhtautuu myönteisesti Naistingin esiteltyyn investointihankkeeseen. Kaupunki toteaa, että Naistingin tulee vielä hankkia ulkopuolinen arvio tehtävän vuokrasopimuksen markkinaehtoisuudesta Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti ja lisäksi kaupunginlakimiehen tulee tarkastaa vuokrasopimus ennen sen allekirjoitusta.