Konserni- ja elinvoimajaoston päätökset 10.10.2023

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kokousti tiistaina 10.10. Kokouksen puheenjohtajana toimi konserni- ja elinvoimajaoston 1. varapuheenjohtaja Jarno Strengell.

Linkki: Kokouksen esityslista

Päätökset pykälittäin

§ 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyväksyttiin.

§ 71 Pöytäkirjan tarkastus

Hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastavat Eero Aho (kok.) ja Heli Kauppinen (vihr.).

§ 72 Konserniyhtiöiden kuuleminen / kiinteistöyhtiöt

Merkittiin tiedoksi. Asiaa jaostolle selosti toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki.

§ 73 Yleiskatsaus Mikkelin kaupungin konserniohjauksesta

Merkittiin tiedoksi. Yleiskatsauksen konserni- ja elinvoimajaostolle piti kaupunginjohtaja Janne Kinnunen.

§ 74 Konserniyhtiöiden kuuleminen / Metsäsairila Oy ja Biosairila Oy

Merkittiin tiedoksi. Asiaa jaostolle selostivat toimitusjohtaja Ville Kakkonen ja hallituksen puheenjohtaja Olli Miettinen.

§ 75 Suur-Savon Sähkö Oy:n ilmoitus osakkeiden siirtymisestä ja lunastusmenettelystä

Hyväksyttiin. Konserni- ja elinvoimajaosto päätti, että Mikkelin kaupunki ei käytä lunastusoikeuttaan. Hallintojohtaja Ari Liikanen poistui kokouksesta esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi.

Lisätietoja
Jarno Strengell
konserni- ja elinvoimajaoston 1. varapuheenjohtaja
044 711 5123
jarnostrengell(at)hotmail.fi