Mikkelin seudun kausiasukasvaltuuskunta laati vetoomuksen kausiasumisen edistämiseksi

Nainen istuu sohvalla tietokone sylissään.

Mikkelin seudun kausiasukasvaltuuskunta hyväksyi syyskuun kokouksessa vetoomuksen, jossa kausiasukasvaltuuskunta nostaa esille kausiasumiseen liittyviä tärkeitä alueellisella ja kansallisella tasolla edistettäviä teemoja.

Kausiasukasvaltuuskunta korostaa kausiasukkaiden vahvaa merkitystä Mikkelin seudulle etenkin monipuolisten yksityisten palveluiden turvaajana ja mökkiseutujen keskuskaupunkien elinvoiman vahvistajana. Kansallisesti tulee kiinnittää huomiota siihen, että kausiasuminen ja etätyönteon lisääntyminen eri paikoissa kasvattaa ja laajentaa toimeliaisuutta alueellisesti.

– Olennaista on tunnistaa se, että työtehtävien kehittyminen yhä useammalla toimialalla tietotyönteon muotoon tuo mökkeilyn uuteen valoon. Aiemmin lomailun muotona nähty mökkeily muuntuu kausiasumisen ja etätyön perusmuodoksi, linjaa valtuuskunnan puheenjohtaja Aulis Pitkälä.

Monipaikkaisuuden paremmaksi tunnistamiseksi kausiasukasvaltuuskunta ehdottaa Petteri Orpon hallitukselle sekä digi- ja väestötietovirastolle, että ne käynnistäisivät riittävät toimenpiteet niin sanottujen kakkosasukkaiden paremmaksi tunnistamiseksi ja tilastoimiseksi sekä asuntojen ja vapaa-ajan asuntojen käyttöasteen tiedostamiseksi. Lisäksi kausiasukasvaltuuskunta esittää maan hallitukselle, että hyvinvointialueiden rahoituslakia muutetaan siten, että kausiväestön palveluntarve huomioidaan yhtenä rahoituskriteerinä.

Kausiasukasvaltuuskunta ehdottaa monikuntalaisuuskokeilun aloittamista, missä kuntalaisuuden ja rahoitusjärjestelmien muutoksia katsottaisiin rohkeasti pidemmälle tulevaisuuteen. Etelä-Savon maakunnasta tulee tehdä kokeilualue. Pilotissa pureuduttaisiin kolmeen kokonaisuuteen: rahoitusjärjestelmän, osallisuuden ja palvelujärjestelmän mallintamiseen.

Kausiasumiseen liittyviä tärkeimpiä asioita on ympäröivän maiseman luonnonkauneus ja mahdollisuus liikkua luonnossa. Kausiasukasvaltuuskunta katsookin, että kausiasukkaiden kannalta olisi kehitettävä hyviä metsänhoidollisia toimenpiteitä siten, että löydetään kestäviä ratkaisuja lähellä asutusta, vapaa-ajan asuntoja ja arvokkaita ranta-alueita koskevaan metsänhoitoon liittyen. Kausiasukasvaltuuskunta haluaa, että kestävästä metsänhoidosta keskusteltaisiin niin, että keskusteluun tuotaisiin useat näkökulmat eli metsätalouden ohella muun muassa kulttuurimaisemien ylläpito.

Kausiasukasvaltuuskunta toteaa vetoomuksessaan, että mökkeilyn hiilijalanjälkivaikutus on usein positiivinen, koska se sitoo sekä aikaa että resursseja ja näin kaupunkimaisempi kulutuskeskeinen elämäntyyli ja lentomatkailu jäävät vähemmälle. Vetoomus on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.

Kuva: Visit Saimaa